Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesa

Juridiskā palīdzība

Akācijas, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov.,

Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesa Statistics