Kandavas novada bāriņtiesa

Juridiskā palīdzība

Kandava, Jelgavas 4a

Kandavas novada bāriņtiesa Statistics