Meklēts pēc:

Atrastie uzņēmumi: 1910

Bez logo
Rudumu kapi
 • Alsungā, Kuldīgas novadā, LV-3306
Teritorija: Alsungas novads.
Kapusvētki 2021.gadā 12. jūnijā pk. 13:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Veceļu kapi (Veceļi)
 • Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Teritorija: Līvānu novads.
Kapusvētki 2022.gadā 2.jūlijā pk. 11:00 Kapusvētki 2021.gadā 3.jūlijā pk. 11:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Gaiņu kapi (Gaiņi)
 • Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Teritorija: Līvānu novads.
Kapusvētki 2022.gadā 2.jūlijā pk. 12:00 Kapusvētki 2021.gadā 3.jūlijā pk. 12:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Upenieku kapi (Upenieki)
 • Jersikas pagasts, LV-5315, Līvānu novads
Teritorija: Līvānu novads.
Kapusvētki 2021.gadā 10.jūlijā pk. 11:00 Kapusvētki 2021.gadā 10.jūlijā pk. 11:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Gercānu kapi (Gercāni)
 • Rožupes pagasts, LV-5327, Līvānu novads
Teritorija: Līvānu novads.
Kapusvētki 2022.gadā 16.jūlijā pk. 12:00 Kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 11:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Līvānu pilsētas kapsēta
 • Meža iela 33, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Līvānu novads
Teritorija: Līvānu novads.
Kapusvētki 2022.gadā 17.jūlijā pk. 14:00(Kat); 17.jūlijā pk. 12:00 (Lut) Kapusvētki 2021.gadā 18.jūlijā pk. 14:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Veiguru kapi (Veiguri)
 • Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Teritorija: Līvānu novads.
Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā pk. 12:00 Kapusvētki 2021. gadā 7. augustā pk. 12:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Pliešu kapi
 • Plieši, Mežvidu pagasts, Ludzas novads
Teritorija: Karsavas novads.
Kapusvētki 2022.gadā 23.jūlijā pk. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.14:30 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 12:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Lakšinīku kapi (Lakšinīki)
 • Ludzas novads, Mežvidu pagasts
Teritorija: Karsavas novads.
Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā pk. 13:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 30. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2021. gadā 7. augustā pk. 13:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Daugaviešu kapi (Daugavieši)
 • Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
Teritorija: Preiļu novads.
Kapusvētki 2022.gadā 2.jūlijā pk. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2021.gadā 3.jūlijā pk. 12:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Seiļu (Sīļukalna) kapi (Seiļi)
 • Sīļukalna pagasts., Preiļu novads
Teritorija: Preiļu novads.
Kapusvētki 2022.gadā 16.jūlijā pk. 14:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 12:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Pelēču kapi (Pelēči)
 • Pelēču pagasts, Preiļu novads
Teritorija: Preiļu novads.
Kapusvētki 2022.gadā 23.jūlijā pk. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 12:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Pušas kapi (Puša)
 • Pušas pagasts, LV-4635, Rēzeknes novads
Teritorija: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022. gadā 21. augustā pk. 15:00 Kapusvētki 2021. gadā 22. augustā pk. 15:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Krišjāņu kapsēta (Krišjāņi)
 • Krišjāņu pagasts, LV-4574, Balvu novads
Teritorija: Balvi novads.
Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk. 16:00 (Lut.) Kapusvētki 2021.gadā 31.jūlijā pk. 13:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Rikavas kapi (Rikava)
 • Rikavas pagasts, LV-4648, Rēzeknes novads
Teritorija: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022. gadā - Rikavas kapos – 21.augustā 13.00 (sv. Mise 20.augustā plkst. 16.00 Rikavas baznīcā) Kapusvētki 2021. gadā 22. augustā pk. 13:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Viļanu kapi (Viļāni)
 • Viļāni, LV-4650, Rēzeknes novads
Teritorija: Viļānu novads.
Kapusvētki 2022. gadā VIĻĀNU KAPOS – 6.AUGUSTĀ 15.00 (sv. Mise 7.augustā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā) Kapusvētki 2021. gadā 7. augustā pk. 15:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Slīterānu kapi
 • Dignājas pagasts, LV-5215,Jēkabpils novads
Teritorija: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022.gadā 30.jūlijā pk. 12:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 12:30
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Dignājas kapi
 • Dignājas pagasts, LV-5215, Jēkabpils novads
Teritorija: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022.gadā 30.jūlijā pk. 14:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.15:30 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 14:00
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Dūņenieku kapi
 • Ābeļu pagsts, LV-5212, Jēkabpils novads
Teritorija: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022.gadā 30.jūlijā pk. 15:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 15:30
SKATĪT VAIRĀK
Bez logo
Daugavas kapi (Sudrabkalns)
 • Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216
Teritorija: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022.gadā 31.jūlijā pk. 12:30 (Lut) Svecīšu vakars 2021. gadā 17. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2021.gadā 25.jūlijā pk. 12:30
SKATĪT VAIRĀK
Nākamā lapa
Ieraksti  1821 - 1840 no 1,910
Lapa 92 no 96