Kapsētas961

Kapi un kapsētas visā Latvijā, municipālās un privātās kapsētas, kapsētu darba laiki un atrašanās kartē, kolumbāriji Latvijā

Pilsēta: Visās pilsētās
Bez logo
Zutēnu kapi (Vecbebri)
  • Bebru pagasts, LV-5135, Aizkraukles novads
Teritorija:
Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.18:00
SKATĪT VAIRĀK
Iepriekšējā lapa
Ieraksti  961 - 961 no 961
Lapa 33 no 33