Valkas Lugažu Ev. Luteriskā baznīca

Baznīcas

Rīgas iela 9, Valka, Valkas novads

"Valkas Lugažu Ev. Luteriskā baznīca" Galerija