Portāls www.memorialservices.lv stingri ievēro LV Fizisko personu datu aizsardzības pamatprincipus kā arī rūpējas par katra klienta konfidecialitāti, ņemot vērā šīs sfēras īpašo jūtīguma pakāpi.

SIA Latvijas memoriālo pakalpojumu informācijas dienests garantē ikvienam klientam maksimālu privātuma politikas ievērošanu kā arī taktisku, smalkjūtīgu attieksmi jautājumu risināšanā.

 1. Portālā www.memorialservices.lv esošie lietotāju personas dati ir aizsargāti atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

 2. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir lietotāja dažāda satura informācijas publicēšana – tādi, kā lietotāju atsauksmes par portālā piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm, lietotāju publicēti attēli vai cits , kā arī pakalpojumu un preču piedāvājājums citiem lietotājiem.

 3. Lietotāju personas datu apstrādes pamats – LR Fizisko personas datu aizsardzības likuma 7.panta 1. un 2. punkts.

 4. Reģistrējoties portālā vai lietojot portālu www.memorialservices.lv, lietotājs izsaka piekrišanu, ka portāls veic lietotāja personas datu apstrādi LR Fizisko personas datu aizsardzības likuma izpratnē.

 5. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu (autorizācijas atslēgu) apstrādes pārzinis ir SIA Latvijas memoriālo pakalpojumu informācijas dienests, V.R.Nr 40103939689, juridiskā adrese Mālu iela 28, Rīga, LV-1058.

 6. Portāla lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir pieejami SIA Latvijas memoriālo pakalpojumu informācijas dienestam.

 7. Reģistrējoties portālā vai lietojot portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka SIA Latvijas memoriālo pakalpojumu informācijas dienestam ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
  1. Tiesībsargājošām institūcijām,ja SIA Latvijas memorialo pakalpojumu informācijas dienests saņem LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu rīkojumu;

  2. Tiesībsargājošām institūcijām, ja SIA Latvijas memoriālo pakalpojumu informācijas diesests konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos noteikumus vai LR normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt aizskartas citu personu intereses.