Apliecība par nāves cēloni

Īss apraksts:

Medicīniskās apliecības par nāves cēloni saņemšana no Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra

Ekspertīzes un izpētes departamenta attiecīgās nodaļas, kur veikta mirušas personas autopsija.

Saņēmēji:

Fiziska persona, privāto tiesību juridiska persona.

Medicīnisko apliecību par nāves cēloni var saņemt mirušās personas piederīgie vai pilnvarotās personas.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 5

Termiņš:

Medicīniskā apliecība par nāves cēloni tiek izsniegta pēc autopsijas veikšanas. 

Medicīniskās apliecības par nāves cēloni pieprasīšana un saņemšana.

Mirušās personas piederīgie vai pilnvarotās personas, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvarotās personas - pilnvaru, pieprasa medicīnisko apliecību par nāves cēloni.

Klātiene

Klīniskā tiesu medicīniskās ekspertīzes un tanatoloģijas nodaļa - Jūrmalā

Kurzemes reģionālā nodaļa - Liepājā

Kurzemes reģionālā nodaļa - Tukumā

Kurzemes reģionālā nodaļa - Ventspilī

Latgales reģionālā nodaļa - Daugavpilī 


Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra mirušo personu izpētes pakalpojums

Īss apraksts:

Mirušo personu izpētes pakalpojumi:

1.  pilna apjoma izpēte (autopsija) pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kas ietver autopsiju, 

histoloģiskos, toksikoloģiskos un citus veidu izpēti, bez procesa virzītāja lēmuma par tiesu medicīniskās 

ekspertīzes noteikšanu; 

2.  izpēte (autopsija) pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma nāves cēloņa noteikšanai bez procesa 

virzītāja lēmuma par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu.

Saņēmēji:

Fiziska persona, privāto tiesību juridiska persona

Maksimālais termiņš (darba dienās): 22

1. solis / Iesnieguma aizpildīšana, maksājuma veikšana un mirušās personas iesniegšana:

Konsultējoties ar iestādes darbiniekiem, aizpilda iesniegumu, veic maksājumu iestādes terminālī vai ar bankas pārskaitījumu un iesniedz mirušo personu.

2. solis / Atbildes saņemšana:

Saņem medicīnisko apliecību par nāves cēloni, izņem mirušo personu un saņem atbildi.

Posted in Akti on 30 March 2016

Memorial Services informācijas un tehniskā atbalsta dienests, 24h/7
Mālu 28, Rīga
Cemeteries
Bronza.eu
Karveliskiu str.3, Karveliskiu village, Zujunai district, Vilniaus region, Lietuva
Funeral accessories
Likteņsvece A.-U.-G. SIA
Jelgava, Raiņa iela 28
Funeral services
Liepājas apbedīšanas birojs SIA
Vaiņodes iela 15, Liepāja
Funeral services