Contacts

Latvijas Memoriālo Pakalpojumu
Informatīvais Dienests SIA

Contact phone: +371 67675167

E-pasts: info@memorialservices.lv

Reģ.Nr./PVN LV40103939689

Adress: Mālu iela 28, Rīga, Latvija, LV-1058

Bank name: Swedbanka AS

HABALV22

Konts: LV11HABA0551040829350

FACEBOOK