Miršanas apliecības saņemšanas procedūras apraksts

Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo jebkurai attiecīgajai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļas kompetenti darbinieki reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona;

Privāto tiesību juridiska persona;

Publisko tiesību juridiska persona;

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

LR MK 2013.g.3.09. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni - jāiesniedz oriģināls;

2) pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

3) tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls;

4) mirušā personu apliecinoši dokumenti (ja ir pieejami) - jāiesniedz oriģināli

Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir 1 darba diena un ir pieejams BEZ MAKSAS

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

Klātiene - Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļās piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c., iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni, mirušā personu apliecinošus dokumentus (ja ir pieejami). Ja miršanas fakts konstatējusi tiesa, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļās reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību

Posted in Akti on 30 March 2016

Memorial Services informācijas un tehniskā atbalsta dienests, 24h/7
Mālu 28, Rīga
Cemeteries
Rīgas kremācijas centrs-krematorija SIA
Varoņu 3a, Rīga
Daily morgue services
SIA Ritual Mirklis
18. novembra iela 94
Maintenance of cemeteries, graves, memorials
Restorāns Neptūns
Jaunķemeru ceļš 1 .Jūrmala
Funeral food services