Kā atrast tuvinieku apbedījumu vietas visā Latvijā?

Kapsētu digitalizācija sniedz iespēju no jebkuras vietas pasaulē online atrast zināmās radinieku apbedījumu vietas un meklēt vēl nezināmās, tādējādi sniedzot plašākas iespējas dzimtaskoku pētīšanai un datu vākšanai.

Latvijas teritorijā dzīvojušas un apbedītas daudzas dzimtas, kuru dzīvi esošie radinieki atrodas visā pasaulē - gan Zviedrijā, Vācijā, Austrijā, Amerikā, Austrālijā, Anglijā un daudzviet vēl citur. 

Kapsētu digitalizācija

Jau vairākus gadus Latvijā notiek kapsētu digitalizācija, ko veic uzņēmums Cemety savā interneta vietnē un kapsētas sinhroni ar meklēšanas iespējām tiek atainotas MemorialServices  kā lielākajā rituālo pakalpojumu sniedzēju un saistīto objektu elektroniskajā platformā - digitalizācija ir kapsētu elektroniski atainota shēma ar vietu numuriem un apbedīto personu uzskaiti šajās kapavietās. 

Kapsētu digitalizācija

Kopumā Cemety projektā digitalizētas vairāk nekā 500 kapsētas visos Latvijas reģionos, taču Latvijā varētu būt vairāk nekā 4500 kapsētu.

Kā meklēt apbedīto personu, ja kapsēta vēl nav digitalizēta?

MemorialServices sniedz tādu pakalpojumu kā kapavietas uzmeklēšana, fotofiksācija uz doto brīdi, kā arī sniedz speciālista ieteikumus kapavietas sakopšanai. 

Jūs varat uzdot jautājumus un saņemt konsultāciju kā labāk rīkoties gadījumos, ja nevarat sameklēt tuvinieku apbedījumus vai arī vēlaties pasūtīt pakalpojumus attālināti.

Pieteikt pakalpojumu vai Piezvanīt

Kapu uzkopšana un labiekārtošana

Kad tuvinieki vēlas gan atrast apbedījuma vietu, gan pasūtīt vienreizējo sakopšanu - šajā gadījumā apbedījuma vietas atrašana nav atsevišķs maksas pakalpojums, bet gan tiek sastādīta tāme veicamajiem darbiem. 

MemorialServices platformā no jebkuras vietas pasaulē iespējams gan atrast konkrēto apbedījumu vai apbedīto personu, kā arī pasūtīt kapu uzkopšanu, rekonstrukciju vai restaurāciju. 

Pieteikuma forma

Aizpildiet pakalpojuma pieteikuma formu vai sazinieties ar mums - kapu uzkopšanai un labiekārtošanai. 

+371 67 67 51 67 +371 23 99 39 77

Ko nosaka Pašvaldības noteikumi par kapsētu un kapavietu uzturēšanu

Pašvaldību noteikumi nosaka, ka kapavietas uzturētājam ir pienākums pienācīgi rūpēties un uzturēt kārtībā tuvinieku kapavietas, atbilstoši kapsētu uzturēšanas noteikumiem. 

Ja tuvinieki ilgu laiku neveic kapavietas uzkopšanu un uzturēšanu, kapavietu var aktēt. Reizi gadā kapsētas pārziņi veic kapavietu apsekošanu un sastāda aktus par nesakoptajām vietām. 

Saskaņā ar noteikumiem, kapavietu uzturētjiem ir pienākums sakopt kapavietu 3 mēnešu laikā pēc akta sastādīšanas.

Ar MK Noteikumiem varat iepazīties šeit


Sākoties pavasarim, MemorialServices aicina tuviniekus sakopt uzturēšanā esošās kapavietas

Ja nav iespējams pašiem tās sakopt, vai arī atrodaties citā pilsētā vai valstī, varat griezties MemorialServices specializētajā dienestā - mēs uzmeklēsim kapavietu, veiksim esošās situācijas novērtējumu, paveiksim nepieciešamos darbus attālināti un nosūtīsim fotoatskaiti par padarīto

Pieteikt pakalpojumu vai Piezvanīt

Posted in Raksti on 09 March 2021

Memorial Services informācijas un tehniskā atbalsta dienests, 24h/7
Mālu 28, Rīga
Cemeteries
ASKĒTS
Ziemeļu iela 24, Suži, Garkalnes nov., Rīgas raj.,
Wholesale and other services
NAD.LV, Apbedīšanas un Repatriācijas aģentūra
Rīga, Bruņinieku iela 151
Repatriation services
VEIDE, Akmens darbnīca, Akmens Rūķis SIA
Zeltiņu iela 115, Mārupe, Mārupes pagasts