Wooden benches

Grave Benches - with metal legs

Grave Benches - with metal legs

We offer 3 different shades of wooden surfaces:   * Red   * dark brown   * linseed oil varnishWe offer 2 types of metal legs:    * straight legs   * legs with ornament

Wooden benches
View more
Kapu soliņš - koks un akmens

Kapu soliņš - koks un akmens

Soliņš, kas veidots no diviem dabas akmeņiem un koka blanku. Akmenī tiek veikti urbumi un koks tiek piestiprināts ar dībeļiem. Iespējamas dažādas kompozicionālās variācijas.

Wooden benches
View more