Municipal services, management of cemeteries3

Maintenance of cemeteries, management of municipal cemeteries, construction and restoration of memorial sites

City: In all towns
Gulbenes kapsētu administrācija logo
Gulbenes kapsētu administrācija
  • Gulbene, O.Kalpaka 60a
Territory: Gulbene.
Municipal services, Cemetery management of local government.
View more
Priekules novada pašvaldība logo
Priekules novada pašvaldība
  • Saules iela 1, Priekule, Priekules novads
Territory:
Municipalities, Municipal services, Terms of municipal cemeteries, Cemetery management of local government, Municipal services.
View more
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde logo
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde
  • Aizsaules ielā 1a, Rīga
Territory: Riga.
Kapsētu pārvaldes funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Pārvalde savas kompetences ietvaros veic šādas funkcijas: kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšana un ko...
View more