Riga

Municipal services, management of cemeteries

Companies found: 1

 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde logo
Territory: Riga.
Kapsētu pārvaldes funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Pārvalde savas kompetences ietvaros veic šādas funkcijas: kapsētu uzturēšanas un...