Municipal services, management of cemeteries3

Maintenance of cemeteries, management of municipal cemeteries, construction and restoration of memorial sites

City: In all towns
Priekules novada pašvaldība logo
Priekules novada pašvaldība
  • Saules iela 1, Priekule, Priekules novads
Territory:
Municipalities, Municipal services, Terms of municipal cemeteries, Cemetery management of local government, Municipal services.
View more
Gulbenes kapsētu administrācija logo
Gulbenes kapsētu administrācija
  • Gulbene, O.Kalpaka 60a
Territory: Gulbene.
Municipal services, Cemetery management of local government.
View more
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde logo
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde
  • Aizsaules ielā 1a, Rīga
Territory: Riga.
Kapsētu pārvaldes funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Pārvalde savas kompetences ietvaros veic šādas funkcijas: kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšana un ko...
View more