Krāslavas Brāļu kapi

Kapsētas

Grāfu Plāteru iela, Krāslava, Krāslavas pilsēta

Pamatinformācija

Juridiskais statuss
Nav atzīmēts
Reģistrēts LUR
Darbības veids
Nav aizpildīts
Pakalpojumi, preces un atslēgvārdi
Uzņēmuma statuss
Nezināms
Apmeklējumi
Kopējie apmeklējumi: 1. Vakardienas apmeklējumi: 5. Apmeklējumi un Statistika
Apraksts

Ja nav norādīts savādāk, Luterāņu baznīcā Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena tiek atzīmēta kopš 1816. gada Baznīcas gada pēdējā svētdienā – svētdienā pirms pirmās Adventes (2018. gadā - 25. Novembris).

E-pasts:
dome@kraslava.lv (Primārs)
Telefons
65624383 (Primārs)
Apkalpošanas teritorija /pilsēta
Krāslava.
sadsadsad