Searched by:

Companies found: 1926

Pāvilostas kapi logo
Pāvilostas kapi
 • Priežu iela 1, Pāvilosta, Pāvilosta pilsēta, Dienvidkurzemes novads, LV-3466
Territory: Grobiņa, Nīca, Liepājas rajons, Priekule, Pāvilosta, Ziemupe, Skrunda, Aizpute.
Kapsētas pārzinis - Laila Priedola- 28351288
View more
Without logo
Opolūs kapi
 • Sīļukalna pagasts, LV-5331,Preiļu novads
Territory: Riebiņu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 7. oktobrī pk.17:30 Kapusvētki 2023. gada 8. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.17:30 Kapusvētki 2022.gadā 9.jūlijā pk. 12:00 Sv...
View more
Without logo
Lakausku kapi (Lakauski)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 28. oktobrī pk.14:30 Kapusvētki 2023. gada 12. augustā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.14:30 Kapusvētki 2022. gadā 2.jūlijā plkst. 1...
View more
Without logo
Baibu kapi
 • Riebiņu pagasts, Preiļu novads,
Territory: Riebiņu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 28. oktobrī pk.15:45 Kapusvētki 2023. gada 23. jūlijā plkst. 16:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī plkst. 15:50 Kapusvētki 2022.gadā 24.jūlijā pk. 1...
View more
Without logo
Aizupiešu kapi (Aizupieši)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 21. oktobrī pk.13:00 Kapusvētki 2023. gada 17. jūnijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī plkst. 13.00. Kapusvētki 2022. gadā 25. jūnijā pl...
View more
Without logo
Pastaru kapi
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads
Territory: Riebiņu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 14. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2023. gada 29. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2022.gadā 30.jūlijā pk. 12:00 ...
View more
Without logo
Anspoku kapsēta (Lielie Anspoki)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 28. oktobrī pk.15:30 Kapusvētki 2023. gada 5. augustā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.15:30 Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā plkst. ...
View more
Without logo
Trūpīšu kapi
 • Stabulnieku pagasts., Preiļu novads
Territory: Riebiņu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 14. oktobrī pk.12:00 Kapusvētki 2023. gada 5. augustā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.13:00 Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā pk. 12:0...
View more
Without logo
Stabulnieku kapi
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 14. oktobrī pk.11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.11:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.11:00
View more
Without logo
Silajāņu kapi
 • Silajāņu pagasts., Preiļu novads
Territory: Riebiņu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 28. oktobrī pk.13:00 Kapusvētki 2023. gadā 5. augustā pk. 15:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā pk. 13:00 ...
View more
Without logo
Krištobu kapi (Krištobi)
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 14. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2023. gada 1. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 2. jūlijā plkst. 12:...
View more
Without logo
Garosilu kapi
 • Lazdukalna pagasts, LV-4577, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2023.gadā 22. jūlijā pk. 11:00 (Lut) Svecīšu vakars 2022. gadā 1.oktobrī plkst. 17.00. -Ev. lut. draudžu Svecīšu vakars 2021. gadā 2. oktobrī pk.17:00 Kapusvētki 2021.ga...
View more
Without logo
Brišku-Balckaru kapi (Briški-Balckari)
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 14. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2023. gada 3. jūnijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 4. jūnijā plkst. 15:...
View more
Without logo
Pokratas kapi
 • Rugāju pagasts, LV-4570, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2023.gadā 22.jūlijā pk. 12:00 (Lut) Svecīšu vakars 2022. gadā 1.oktobrī plkst. 18.00. -Ev. lut. draudžu Svecīšu vakars 2021. gadā 2. oktobrī pk.18:00 Kapusvētki 2021.gad...
View more
Without logo
Skuteļu kapi (Skuteļi)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 21. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2023. gada 22. jūlijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2022. gadā 23. jūlijā plkst. ...
View more
Without logo
Gaiļakalna kapi
 • Nagļi, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2023.gadā 22.jūlijā pk. 14:00 (Lut) Kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 14:00
View more
Without logo
Orīšu kapsēta (Smelteri)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 21. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2023. gada 29. jūlijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. ...
View more
Without logo
Benislavas kapi
 • Lazdukalna pagasts, LV-4577, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2023.gadā 12. augustā pk. 11:00 (Lut) Kapusvētki 2021.gadā 31.jūlijā pk. 11:30
View more
Without logo
Smelteru kapsēta (Smelteri)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 21. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2023. gada 29. jūlijā plkst. 13:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. ...
View more
Without logo
Gaigalavas kapi
 • Meža iela, Gaigalavas pagasts, LV-4618, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 14. oktobrī plkst. 15.00 Kapusvētki 2023.gadā 29. jūlijā, plkst. 15.00 (Mise par mirušiem plkst. 13.00 ) Kapusvētki 2022.gadā 30. jūlijā plkst. 15.00 (plk...
View more
Next page
Records  1761 - 1780 of 1,926
Page 89 of 97