Searched by:

Companies found: 2060

Without logo
Skuteļu kapi (Skuteļi)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2022. gadā 23. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.12:00
View more
Without logo
Gaiļakalna kapi
 • Nagļi
Territory: Rugāju novads.
kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 14:00
View more
Without logo
Orīšu kapsēta (Smelteri)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. 10:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.13:00
View more
Without logo
Benislavas kapi
 • Lazdukalna pagasts, LV-4577, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2021.gadā 31.jūlijā pk. 11:30
View more
Without logo
Smelteru kapsēta (Smelteri)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.14:00
View more
Without logo
Gaigalavas kapi
 • Meža iela, Gaigalavas pagasts, LV-4618, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022.gadā 30. jūlijā plkst. 15.00 (plkst. 13.00 - Sv. Mise par mirušajiem baznīcā) Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 15:00
View more
Without logo
Betišķu kapi (Betišķi)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.16:30 Kapusvētki 2022. gadā 2. jūlijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Gudeļu kapi
 • Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022.gadā 9.jūlijā pk. 13:00 Kapusvētki 2021.gadā 10.jūlijā pk. 13:00
View more
Without logo
Červoniku kapi (Červoniki)
 • Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.13:00 Kapusvētki 2022. gadā 23. jūlijā plkst. 12:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.14:00
View more
Without logo
Desetnīku kapi
 • Nautrēnu pagasts,Desetnīki,LV-4652, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022.gadā 25. jūnijā pk. 12:00 Kapusvētki 2021.gadā 26. jūnijā pk. 12:00
View more
Without logo
Teilānu kapi (Teilāni)
 • Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 11. jūnijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Salenieku kapi (Salenieki)
 • Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.17:00 Kapusvētki 2022. gadā 9. jūlijā plkst. 13:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.17:00
View more
Without logo
Ezernieku kapi
 • Ezernieku pagasts, Ezernieki, Krāslavas novads, LV-5692
Territory: Dagdas novads.
Kapusvētki 2022. gadā 7. augustā pk. 12:00 Kapusvētki 2021. gadā 1. augustā pk. 12:00
View more
Without logo
Rīteru kapi
 • Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129
Territory: Aizkraukles novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 12.novembrī plkst. 14.00 Kapusvētki 2022. gadā 27. augustā plkst. 14:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 13. novembrī pk.14:00
View more
Without logo
Andrupenes kapi
 • Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Territory: Dagdas novads.
Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2021.gadā 25.jūlijā pk. 14:30
View more
Without logo
Silenieku kapi
 • Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570
Territory:
Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.12:00 Kapusvētki 2022. gadā 25.jūnijā plkst. 13.30 Svecīšu vakars 2021. gadā 30. oktobrī pk.12:00
View more
Without logo
Kovaļku kapi
 • Šķaunes pagasts, Šķaune, Krāslavas novads, LV-5695
Territory: Dagdas novads.
Kapusvētki 2022.gadā 23.jūlijā pk. 13:00 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 13:00
View more
Without logo
Lāšku kapi (Lāški)
 • Medņevas pagasts, Balvu novads
Territory:
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2022. gadā Lašku kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00 Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.16:00
View more
Without logo
Bricu kapi
 • Šķaunes pagasts, Šķaune, Krāslavas novads, LV-5695
Territory: Dagdas novads.
Kapusvētki 2022.gadā 16.jūlijā pk. 13:00 Kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 13:00
View more
Without logo
Mežarijas kapi (Mežarija)
 • Bērzkalnes pagasts, Balvu novads
Territory: Balvu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī plkst. 14.30. (Kat.) Kapusvētki 2022. gadā 9.jūlijā plkst. 15.00 Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.15:30
View more
Next page
Records  1901 - 1920 of 2,060
Page 96 of 103