Searched by:

Companies found: 2042

Without logo
Trūpīšu kapi
 • Stabulnieku pagasts., Preiļu novads
Territory: Riebiņu novads.
Kapusvētki 2023. gada 5. augustā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.13:00 Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā pk. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.12:0...
View more
Without logo
Stabulnieku kapi
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.11:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.11:00
View more
Without logo
Silajāņu kapi
 • Silajāņu pagasts., Preiļu novads
Territory: Riebiņu novads.
Kapusvētki 2023. gadā 5. augustā pk. 15:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā pk. 13:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.14:00 ...
View more
Without logo
Krištobu kapi (Krištobi)
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gada 1. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 2. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.14:...
View more
Without logo
Garosilu kapi
 • Lazdukalna pagasts, LV-4577, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2023.gadā 22. jūlijā pk. 11:00 (Lut) Svecīšu vakars 2022. gadā 1.oktobrī plkst. 17.00. -Ev. lut. draudžu Svecīšu vakars 2021. gadā 2. oktobrī pk.17:00 Kapusvētki 2021.ga...
View more
Without logo
Brišku-Balckaru kapi (Briški-Balckari)
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gada 3. jūnijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 4. jūnijā plkst. 15:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.15:...
View more
Without logo
Pokratas kapi
 • Rugāju pagasts, LV-4570, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2023.gadā 22.jūlijā pk. 12:00 (Lut) Svecīšu vakars 2022. gadā 1.oktobrī plkst. 18.00. -Ev. lut. draudžu Svecīšu vakars 2021. gadā 2. oktobrī pk.18:00 Kapusvētki 2021.gad...
View more
Without logo
Skuteļu kapi (Skuteļi)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gada 22. jūlijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2022. gadā 23. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.1...
View more
Without logo
Gaiļakalna kapi
 • Nagļi, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2023.gadā 22.jūlijā pk. 14:00 (Lut) Kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 14:00
View more
Without logo
Orīšu kapsēta (Smelteri)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gada 29. jūlijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. 10:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.1...
View more
Without logo
Benislavas kapi
 • Lazdukalna pagasts, LV-4577, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2023.gadā 12. augustā pk. 11:00 (Lut) Kapusvētki 2021.gadā 31.jūlijā pk. 11:30
View more
Without logo
Smelteru kapsēta (Smelteri)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gada 29. jūlijā plkst. 13:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.1...
View more
Without logo
Gaigalavas kapi
 • Meža iela, Gaigalavas pagasts, LV-4618, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2023.gadā 29. jūlijā, plkst. 15.00 (Mise par mirušiem plkst. 13.00 ) Kapusvētki 2022.gadā 30. jūlijā plkst. 15.00 (plkst. 13.00 - Sv. Mise par mirušajiem baznīcā) Kapusv...
View more
Without logo
Betišķu kapi (Betišķi)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gada 10. jūnijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.16:30 Kapusvētki 2022. gadā 2. jūlijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.15...
View more
Without logo
Gudeļu kapi
 • Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2023.gadā 8. jūlijā, plkst. 13.00 (Sv. Mise Lūznavas muižas kapelā plkst.12.00) Kapusvētki 2022.gadā 9.jūlijā pk. 13:00 Kapusvētki 2021.gadā 10.jūlijā pk. 13:00
View more
Without logo
Červoniku kapi (Červoniki)
 • Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gada 22. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.13:00 Kapusvētki 2022. gadā 23. jūlijā plkst. 12:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.1...
View more
Without logo
Desetnīku kapi
 • Nautrēnu pagasts,Desetnīki,LV-4652, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2023.gadā 24. jūnijā pk. 12:00 Kapusvētki 2022.gadā 25. jūnijā pk. 12:00 Kapusvētki 2021.gadā 26. jūnijā pk. 12:00
View more
Without logo
Teilānu kapi (Teilāni)
 • Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gadā 10. jūnijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 11. jūnijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.1...
View more
Without logo
Salenieku kapi (Salenieki)
 • Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Territory: Preiļu novads.
Kapusvētki 2023. gada 8. jūlijā plkst. 13:30 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.17:00 Kapusvētki 2022. gadā 9. jūlijā plkst. 13:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.17:...
View more
Without logo
Ezernieku kapi
 • Ezernieku pagasts, Ezernieki, Krāslavas novads, LV-5692
Territory: Dagdas novads.
Kapusvētki 2022. gadā 7. augustā pk. 12:00 Kapusvētki 2021. gadā 1. augustā pk. 12:00
View more
Next page
Records  1881 - 1900 of 2,042
Page 95 of 103