Searched by:

Companies found: 2042

Without logo
Krištobu kapi (Krištobi)
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 2. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.14:00
View more
Without logo
Garosilu kapi
 • Lazdukalna pagasts, LV-4577, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 1.oktobrī plkst. 17.00. -Ev. lut. draudžu Svecīšu vakars 2021. gadā 2. oktobrī pk.17:00 Kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 11:00
View more
Without logo
Brišku-Balckaru kapi (Briški-Balckari)
 • Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 4. jūnijā plkst. 15:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Pokratas kapi
 • Rugāju pagasts, LV-4570, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 1.oktobrī plkst. 18.00. -Ev. lut. draudžu Svecīšu vakars 2021. gadā 2. oktobrī pk.18:00 Kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 12:00
View more
Without logo
Skuteļu kapi (Skuteļi)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2022. gadā 23. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.12:00
View more
Without logo
Gaiļakalna kapi
 • Nagļi
Territory: Rugāju novads.
kapusvētki 2021.gadā 17.jūlijā pk. 14:00
View more
Without logo
Orīšu kapsēta (Smelteri)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. 10:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.13:00
View more
Without logo
Benislavas kapi
 • Lazdukalna pagasts, LV-4577, Balvu novads
Territory: Rugāju novads.
Kapusvētki 2021.gadā 31.jūlijā pk. 11:30
View more
Without logo
Smelteru kapsēta (Smelteri)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.14:00
View more
Without logo
Gaigalavas kapi
 • Meža iela, Gaigalavas pagasts, LV-4618, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022.gadā 30. jūlijā plkst. 15.00 (plkst. 13.00 - Sv. Mise par mirušajiem baznīcā) Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 15:00
View more
Without logo
Betišķu kapi (Betišķi)
 • Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.16:30 Kapusvētki 2022. gadā 2. jūlijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Gudeļu kapi
 • Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022.gadā 9.jūlijā pk. 13:00 Kapusvētki 2021.gadā 10.jūlijā pk. 13:00
View more
Without logo
Červoniku kapi (Červoniki)
 • Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.13:00 Kapusvētki 2022. gadā 23. jūlijā plkst. 12:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.14:00
View more
Without logo
Desetnīku kapi
 • Nautrēnu pagasts,Desetnīki,LV-4652, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022.gadā 25. jūnijā pk. 12:00 Kapusvētki 2021.gadā 26. jūnijā pk. 12:00
View more
Without logo
Teilānu kapi (Teilāni)
 • Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 11. jūnijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Salenieku kapi (Salenieki)
 • Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.17:00 Kapusvētki 2022. gadā 9. jūlijā plkst. 13:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.17:00
View more
Without logo
Ezernieku kapi
 • Ezernieku pagasts, Ezernieki, Krāslavas novads, LV-5692
Territory: Dagdas novads.
Kapusvētki 2022. gadā 7. augustā pk. 12:00 Kapusvētki 2021. gadā 1. augustā pk. 12:00
View more
Without logo
Rīteru kapi
 • Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129
Territory: Aizkraukles novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 12.novembrī plkst. 14.00 Kapusvētki 2022. gadā 27. augustā plkst. 14:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 13. novembrī pk.14:00
View more
Without logo
Andrupenes kapi
 • Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Territory: Dagdas novads.
Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2021.gadā 25.jūlijā pk. 14:30
View more
Without logo
Silenieku kapi
 • Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570
Territory:
Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.12:00 Kapusvētki 2022. gadā 25.jūnijā plkst. 13.30 Svecīšu vakars 2021. gadā 30. oktobrī pk.12:00
View more
Next page
Records  1881 - 1900 of 2,042
Page 95 of 103