Searched by:

Companies found: 2058

Without logo
Rencēnu kapi (Rencēni)
 • Valmieras novads, Rencēnu pagasts,LV-4232
Territory:
Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī pk.15:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Baltiņu kapi
 • Čornajas pagasts, LV-4617, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2022. gadā 23. jūlijā plkst. 14.30 (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst.13.00) Kapusvētki 2021.gadā 25.jūlijā pk. 14:30
View more
Without logo
Sedas kapi (Seda)
 • Valmieras novads, Sedas pilsēta, LV-4728
Territory:
Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.17:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 30. oktobrī pk.17:00
View more
Without logo
Bramaņu kapi
 • Pelēču pagasts, Preiļu novads
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī plkst. 14:10 Kapusvētki 2022.gada 23.jūlijā pk. 14:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.14:10 Kapusvētki 2021.gada 24.jūlijā pk. 14:00
View more
Without logo
Skudrītes kapi (Rūjiena)
 • Valmieras novads,Skudrītes iela, 1, Rūjiena
Territory:
Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.15:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 30. oktobrī pk.16:00
View more
Without logo
Baložu kapi
 • Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Territory:
Kapusvētki 2021.gadā 5. jūnijā pk. 12:00
View more
Without logo
Trikātas kapi (Trikāta)
 • Valmieras novads, Trikātas pagasts, LV-4731
Territory:
Svecīšu vakars 2022. gadā 1. oktobrī pk.16:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 2. oktobrī pk.16:00
View more
Without logo
Ostraleidumu kapi
 • Briežuciema pagasts, Balvu novads
Territory: Baltinavas novads.
Kapusvētki 2022.gadā 28.maijā plkst. 12.00 Kapusvētki 2021.gadā 12. jūnijā pk. 13:00
View more
Without logo
Skrīveru Jaunie kapi (Skrīveri)
 • Aizkraukles novads,Skrīveru pagas, LV-5125
Territory: Aizkraukles novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī plkst. 17.00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. 11:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.17:00
View more
Without logo
Dagunovas kapi
 • Šķilbēnu pagasts, LV-4587, Balvu novads
Territory: Baltinavas novads.
Kapusvētki 2022.gadā 18.jūnijā plkst. 12.00 Kapusvētki 2021.gadā 19. jūnijā pk. 13:00
View more
Without logo
Skrīveru Saules kapi (Skrīveri)
 • Aizkraukles novads,Skrīveru pagas, LV-5125
Territory: Aizkraukles novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 22. oktobrī plkst. 18.00 Kapusvētki 2022. gadā 30. jūlijā plkst. 12:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.18:00
View more
Without logo
Loginu kapi
 • Šķilbēnu pagasts, LV-4587 ,Balvu novads
Territory: Baltinavas novads.
Kapusvētki 2022.gadā 18.jūnijā plkst. 13.00 Kapusvētki 2021.gadā 26. jūnijā pk. 13:00
View more
Without logo
Zanderu kapi (Līgatne)
 • Cēsu novads, Līgatnes pisēta, LV-4110
Territory:
Kapusvētki 2022. gadā 9. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Buku-Zelču kapi
 • Šķilbēnu pagasts, LV-4587, Balvu novads
Territory: Baltinavas novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 24. septembrī pk.16:00 Kapusvētki 2022. gadā 11.jūnijā plkst. 12.00 Svecīšu vakars 2021. gadā 18. septembrī pk.16:00 Kapusvētki 2021.gadā 3.jūlijā pk. 13:...
View more
Without logo
Ķempju kapi
 • Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Territory:
Kapusvētki 2022. gadā 9. jūlijā plkst. 15:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 2. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Vilkovas kapi
 • Šķilbēnu pagasts, LV-4587, Balvu novads
Territory: Baltinavas novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 24. septembrī pk.17:30 Kapusvētki 2022.gadā 25.jūnijā plkst. 15.00 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.17:30 Kapusvētki 2021.gadā 3.jūlijā pk. 15:00
View more
Without logo
Rubeņu kapi (Rubeņi)
 • Rubenes pagasts, LV-5229, Jēkabpils novads
Territory:
Svecīšu vakars 2021. gadā 30. oktobrī pk.15:00
View more
Without logo
Lotušu kapi
 • Šķilbēnu pagasts, LV-4587, Balvu novads
Territory: Baltinavas novads.
Kapusvētki 2022.gadā 23.jūlijā plkst. 12.00 Kapusvētki 2021.gadā 31.jūlijā pk. 13:00
View more
Without logo
Riebiņu kapi (Riebiņi)
 • Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV - 5326
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī plkst. 16:50 Kapusvētki 2022. gadā 25. jūnijā plkst.12:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 30. oktobrī pk.17:00
View more
Without logo
Dzeņu kapi
 • Preiļu pagasts, Preiļu novads
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2022. gadā 23. oktobrī pk.16:30 Kapusvētki 2022. gadā 31. jūlijā pk. 15:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 24. oktobrī pk.16:30 Kapusvētki 2021. gadā 8. augustā pk. 15:00
View more
Next page
Records  1861 - 1880 of 2,058
Page 94 of 103