Searched by:

Companies found: 1934

Without logo
Gercānu kapi (Gercāni)
 • Rožupes pagasts, LV-5327, Līvānu novads
Territory: Līvānu novads.
Kapusvētki 2024.gadā 13.jūlijā pk. 12:00 Kapusvētki 2022.gadā 23.jūlijā pk. 15:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī plkst. 18:00 Kapusvētki 2022.gadā 16.jūlijā pk. 12:00 Kapusvē...
View more
Without logo
Līvānu pilsētas kapsēta
 • Meža iela 33, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Līvānu novads
Territory: Līvānu novads.
Kapusvētki 2024. gadā 18.augustā pk. 15:00 Kapusvētki 2023.gadā 30.jūlijā pk. 13:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 6. novembrī plkst. 15:00 Kapusvētki 2022.gadā 17.jūlijā pk. 14:00(Kat)...
View more
Without logo
Veiguru kapi (Veiguri)
 • Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Territory: Līvānu novads.
Kapusvētki 2024. gadā 24. augustā pk. 12:00 Kapusvētki 2023. gadā 19. augustā pk. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī plkst. 18:00 Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā pk. 12:0...
View more
Without logo
Pliešu kapi
 • Plieši, Mežvidu pagasts, Ludzas novads
Territory: Karsavas novads.
Kapusvētki 2023. gadā 22. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī pk.12:00 Kapusvētki 2022.gadā 23.jūlijā pk. 12:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 23. oktobrī pk.14:30...
View more
Without logo
Lakšinīku kapi (Lakšinīki)
 • Ludzas novads, Mežvidu pagasts
Territory: Karsavas novads.
Kapusvētki 2023. gadā 5. augustā plkst. 13:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 29. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā pk. 13:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 30. oktobrī pk.14:...
View more
Without logo
Daugaviešu kapi (Daugavieši)
 • Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 7. oktobrī plkst. 15:00 Kapusvētki 2023. gada 19. augustā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 15. oktobrī plkst. 14:00 Kapusvētki 2022.gadā 2.jūlijā pk...
View more
Without logo
Seiļu (Sīļukalna) kapi (Seiļi)
 • Sīļukalna pagasts., Preiļu novads
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 202. gadā 7. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2023.gadā 22. jūlijā pk. 14:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 23. oktobrī pk.13:00 Kapusvētki 2022.gadā 16.jūlijā pk. 14:00 Svecī...
View more
Without logo
Pelēču kapi (Pelēči)
 • Pelēču pagasts, Preiļu novads
Territory: Preiļu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 21. oktobrī plkst. 16:20 Kapusvētki 2023. gada 22. jūlijā plkst. 12:00 Svecīšu vakars 2022. gadā 8. oktobrī plkst. 16:00 Kapusvētki 2022.gadā 23.jūlijā pk...
View more
Without logo
Pušas kapi (Puša)
 • Pušas pagasts, LV-4635, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2023. gadā 20. augustā pk. 15:00 Kapusvētki 2022. gadā 21. augustā pk. 15:00 Kapusvētki 2021. gadā 22. augustā pk. 15:00
View more
Without logo
Krišjāņu kapsēta (Krišjāņi)
 • Krišjāņu pagasts, LV-4574, Balvu novads
Territory: Balvi novads.
Kapusvētki 2023.gadā 5.augustā pk. 13:00 (Lut) Svecīšu vakars 2022. gadā 8.oktobrī plkst. 16.00. -Ev. lut. draudžu Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk. 16:00 (Lut.) Kapusvētki ...
View more
Without logo
Rikavas kapi (Rikava)
 • Rikavas pagasts, LV-4648, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2024. gadā - Rikavas kapos – 18.augustā 13.00 (sv. Mise 17.augustā plkst. 16.00 Rikavas baznīcā) Svecīšu vakars 2023. gadā 2. novembrī plkst. 13.00 Kapusvētki 2023. gadā...
View more
Without logo
Viļanu kapi (Viļāni)
 • Viļāni, LV-4650, Rēzeknes novads
Territory: Viļānu novads.
Svecīšu vakars 2023. gadā 7. oktobrī plkst. 15.00 Kapusvētki 2023. gadā Viļānu kapsētā – 5. augustā 15.00 (Sv. Mise 6.augustā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā) Kapusvētki 2022. gadā VIĻĀ...
View more
Without logo
Slīterānu kapi
 • Dignājas pagasts, LV-5215,Jēkabpils novads
Territory: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022.gadā 30.jūlijā pk. 12:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 12:30
View more
Without logo
Dignājas kapi
 • Dignājas pagasts, LV-5215, Jēkabpils novads
Territory: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022.gadā 30.jūlijā pk. 14:00 Svecīšu vakars 2021. gadā 16. oktobrī pk.15:30 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 14:00
View more
Without logo
Dūņenieku kapi
 • Ābeļu pagsts, LV-5212, Jēkabpils novads
Territory: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022.gadā 30.jūlijā pk. 15:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.14:00 Kapusvētki 2021.gadā 24.jūlijā pk. 15:30
View more
Without logo
Daugavas kapi (Sudrabkalns)
 • Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216
Territory: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022.gadā 31.jūlijā pk. 12:30 (Lut) Svecīšu vakars 2021. gadā 17. oktobrī pk.16:00 Kapusvētki 2021.gadā 25.jūlijā pk. 12:30
View more
Without logo
Ļūcānu kapi
 • Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229
Territory: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2022. gadā 6. augustā plkst. 12:30 Kapusvētki 2021.gadā 31.jūlijā pk. 12:30
View more
Without logo
Leimaņu kapi
 • Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223
Territory: Jēkabpils novads.
Kapusvētki 2023.gadā 17.jūnijā pk. 15:00 (Kat) Kapusvētki 2022.gadā 11.jūnijā pk. 15:00 (Kat), 6. augustā plkst.14:30 Svecīšu vakars 2021. gadā 9. oktobrī pk.15:00 Kapusvētki 2021....
View more
Without logo
Prezmas kapi (Prezma)
 • Silmalas pagasts, LV-4630, Rēzeknes novads
Territory: Rēzeknes novads.
Kapusvētki 2023.gadā 16.jūlijā pk. 14:30 (Sv.Mise Prezmas baznīcā 16.07. plkst.13.00) Kapusvētki 2022.gadā 17.jūlijā pk. 14:30 (Sv.Mise Prezmas baznīcā 17.07. plkst.13.00) Kapusvēt...
View more
Without logo
Gailiņkalna kapi
 • Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads,LV-3441
Territory: Durbes novads.
Kapusvētki 2022. gadā 14. augustā: plkst.14.00 Mise Vecpils Romas katoļu baznīcā, pēc kuras notiks kapusvētki Gailiņkalna kapos. Kapusvētki 2021. gadā 8. augustā pk. 15:00
View more
Next page
Records  1841 - 1860 of 1,934
Page 93 of 97