Kā rīkoties tuvinieka nāves gadījumā

Saskarties ar tuvinieka nāvi jebkuram ir emocionāli smags pārdzīvojums. Lai kā mēs negribētu par to domāt vai runāt, agri vai vēlu, tāds mirklis var pienākt ikviena cilvēka dzīvē. Šādā situācijā koncentrēties un censties organizēt tuvinieka izvadīšanu ir īpaši grūti. Parasti to arī uztic kādai piemērotai apbedīšanas aģentūrai – ja esat apjukuši un nezināt kā rīkoties - pajautājiet mums, mēs jums ieteiksim kā rīkoties, sameklēsim jums piemērotu apbedīšanas pakalpojumu aģentūru un pamācīsim kā spert pirmos soļus pēc tuvinieka nāves:

Ja tuvinieks ir miris mājās

Ja tuvinieks ir miris mājās, bez vardarbīgas nāves pazīmēm, jums ir jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu. Konstatējot nāves faktu un vērā ņemot mirušā slimības vēsturi, ģimenes ārsts izsniedz apliecību par nāves cēloni. Šis dokuments ir nepieciešams, lai saņemtu miršanas apliecību un veiktu tālākās ar apbedīšanu saistītās darbības.

Nezināma nāves cēloņa gadījumā, vai ja mirušais ir bijis jaunāks par 59 gadiem, ģimenes ārsts izsniedz norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai, nāves cēloņa noskaidrošanai. Brīvdienās un svētku dienās vai nakts stundās, ģimenes ārsti bieži vien nav izsaucami, tādā gadījumā varat sazināties ar ģimenes ārstu telefoniski, lai pieteiktu nāves faktu.

Jebkurā gadījumā Jums ir jāpiesaka tuvinieka nogādāšana morgā, kur mirušais tiks uzglabāts atbilstoši prasībām. Bieži vien, cilvēki domā, ka nāves gadījumā, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un Valsts policija, bet ne viens, ne otrs neizsniedz apliecību par nāves cēloni un nenogādā mirušo morgā. Šim nolūkam ir paredzēti ārsti un apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji.

Izņēmums būs, ja pieteiksiet, ka neesat pārliecināti par nāves iestāšanos. Šādā gadījumā neatliekamās palīdzības brigāde ieradīsies un konstatēs nāves faktu un izsniegs norīkojumu mirušā nogādāšanai morgā. Šis norīkojums var noderēt saskarsmē ar ģimenes ārstu un gadījumos, ja mirušajam nepieciešama autopsijas veikšana nāves cēloņa noskaidrošanai, bet Valsts policiju ir jāizsauc vienīgi tad, ja nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums.

Neatliekams solis ir arī miršanas apliecības saņemšana, jo bez tās jūs nevarēsiet nokārtot citus jautājumus – apbedīšanas jautājumus kapsētā, sociālo pabalstu jautājumus, juridiskos jautājumus mantojuma lietās u.c.

Ja tuvinieks ir miris slimnīcā

Ja jūsu tuvinieks ir miris slimnīcā, par nāves iestāšanos jums paziņos ārstējošais ārsts, uzaicinās jūs ierasties slimnīcas nodaļā veikt formalitātes. Ja piederīgajiem nāves cēlonis ir zināms un pretenzijas pret tuvinieka ārstēšanu nav, tiek rakstīts iesniegums, lai neveiktu mirušā autopsiju. Ja piederīgie apšauba nāves cēloni, vai nav apmierināti ar tuvinieka ārstēšanu, tiek pieprasīta mirušā autopsijas veikšana, nāves cēloņa noskaidrošanai. Ir gadījumi, kad mirušā autopsijas veikšana ir obligāta. Apliecību par nāves cēloni izraksta ārstējošais ārsts, nodaļas vadītājs vai pataloganatoms, apliecību izsniedz pataloganatomijas nodaļā - morgā.

Ja noticis ir noziegums vai nelaimes gadījums

Ja tuvinieks ir miris mājās vai sabiedriskā vietā un nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums, jums ir obligāti ir jāsazinās ar Valsts policiju. Policijas darbinieki piesaka mirušā nogādāšanu Valsts tiesu medicīnas centra morgā, izsaucot tam paredzēto dienestu. Pēc ekspertīzes veikšanas tiek izsniegta apliecība par nāves cēloni. Gadījumos, kad mirušo paredzēts kremēt, ir jāsaņem prokurora atļauja kremācijas veikšanai.

Ja tuvinieks ir miris ārvalstīs, vai ārvalstnieks miris Latvijā un jānogādā uz ārvalstīm

Ja tuvinieks ir miris ārvalstīs, bet apbedīt vēlaties Latvijā vai otrādi, ārvalstnieks ir miris Latvijā un viņš jānogādā uz ārzemēm, ir nepieciešama mirušā repatriācija - transportēšana specializētā transportā un cinka zārkā. Latvijā tiek veikta mirušā pārzārkošana, apbedīšana cinka zārkā ir aizliegta. Dokumentu noformēšanu, mirušā izvešanai no valsts, veic attiecīgās valsts apbedīšanas birojs. No Latvijas kapsētas ir jāsaņem rakstiska atļauja mirušā apbedīšanai. Sīkāku informāciju kā rīkoties šādā gadījumā, varat iegūt, pajautājot mums vai griežoties kādā no apbedīšanas firmām, kas nodarbojas ar starptautisko transportēšanu.

Posted in Raksti on 30 marts 2016

Memorial Services informācijas un tehniskā atbalsta dienests, 24h/7
Mālu 28, Rīga
Kapsētas
Rīgas kapi SIA
Rīga, Miera iela 27
ANGEL - Repatriācija - Pārdaugavas birojs
Mālu iela 28
Repatriācijas pakalpojumi
Dzīvības Dārzs SIA
J.Poruka iela 8, Cēsis
Apbedīšanas pakalpojumi