Kapavietas noformēšana Rīgas pašvaldības kapsētās

Atbildīgā institūcija par pakalpojumu – Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: pēc mirušā piederīgo pasūtījuma nodrošināt mirušā apbedīšanu Rīgas pašvaldības kapsētās.

Pakalpojuma īss apraksts: pakalpojuma saņemšanai bēru organizētājs noformē apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu.

Pakalpojumā ietilpst:

1. Kapa vietas piešķiršana apbedīšanai esošajā kapavietā brīvajā teritorijā vai kā virsapbedījums, vai tiek piešķirta jauna kapavieta;

2. Bēru ceremonijas norises nodrošināšana - cilvēka mirstīgo atlieku uzglabāšana līdz bērēm, kapličas sagatavošana izvadīšanas ceremonijai, sveču aizdegšana, ceļa noklāšana ar skujām, zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā; 

3. Cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā - kapa bedres rakšana, zārka nolaišana kapā, kapa aizbēršana, kapa kopiņas veidošana, tās noklāšana ar skujām; 

4. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā;

5. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās kapavietas un kapsētas teritorijas ap kapavietu sakopšana pirms un pēc apbedīšanas.

Bēru organizētājs, formējot apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu, var izvēlēties, kurus pakalpojumus ietvert pasūtījumā bēru ceremonijas norisei. Eksistē minimālais pakalpojumu saraksts, kas nodrošina apbedīšanas procesa norisi, bet tā paplašināšanu nosaka bēru organizētājs (skat. sadaļu "Maksājumi").

Pakalpojuma saņēmēji:

 Fiziska persona

 Privāto tiesību juridiska persona

 Publisko tiesību juridiska persona

Apbedīšanas pasūtījumu var pasūtīt kapavietas uzturētājs vai tā pilnvarotā persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

RD 28.04.2015 sn Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" http://likumi.lv//ta/id/273734?&search=on

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Veicot apbedīšanas pasūtījumu kapavietas uzturētājam vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Miršanas apliecība.

2. Kapavietas uzturēšanas līgums. Ja šada uzturēšanas līguma nav, to noslēdz pie kapsētas pārziņa, veicot apbedīšanas pasūtījumu (skat.pakalpojumu " Kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana").

3. Personu apliecinošs dokuments fiziskai personai vai pārstāvības tiesības juridiskai personai.

4. Kapavietas uzturētāja pilnvara pilnvarotai personai.

5. Veselības inspekcijas atļauja virsapbedījumam, ja apbedījums veikts pirms 15-20 gadiem, esošajā kapavietā.

6. Ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas vai profesionālās biedrības iesniegums par īpašiem nopelniem jaunas kapavietas piešķiršanai aļēji slēgtajā kapsētā.

7. Motivēts iesniegums kapavietas piešķiršanai mirušajam, kura pēdējā deklarētā dzīves vieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir 5 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Vasara (01.05-31.10), ziema (01.11-30.04) Ar atlaidi*)

EUR/LVL (ar PVN) EUR/LVL(ar PVN) EUR/LVL(ar PVN) 

Jauno kapavietu piešķiršanas maksa:

1. Vienreizēja maksa par kapavietu daļēji slēgtajās kapsētās

1.1. Vienvietīga kapavieta (5,25 m2) 352,80 / 247,95

1.2. Divvietīga kapavieta (7,50 m2) 493,93 / 347,14 

1.3. Trīsvietīga kapavieta (9,00 m2) 776,17 / 545,49 

1.4. Četrvietīga kapavieta (12,00 m2) 1058,40 / 743,85 

2. Vienreizēja maksa par kapavietu atvērtajās kapsētās 

2.1. Vienvietīga kapavieta (5,25 m2) 141,12 / 99,18 56,45 / 39,68 

2.2. Divvietīga kapavieta (7,50 m2) 352,80 / 247,95 211,68 / 148,77 

2.3. Trīsvietīga kapavieta (9,00 m2) 433,98 / 305,00 

2.4. Četrvietīgā kapavieta (12,00 m2) 583,38 / 410,.00 

Apbedīšanas pakalpojumu minimums:

3. Kapa bedres rakšana un aizbēršana

3.1. Pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšana standartzārkā 35,57 / 25,00 40,55 / 28,50 

3.2. Pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšana garākā zārkā 40,55 / 28,50 46,40 / 32,61 

3.3. Bērna mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā (1,1m) bezmaksas 

4. Dvieļu lietošana apbedīšanas laikā 4,94 / 3,47 4,94 / 3,47

5. Zārka nolaišana kapā 4,94 / 3,47 4,94 / 3,47

6. Kapavietas sagatavošana un kopiņas veidošana 21,18 / 14,88 21,18 / 14,88

7. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās kapsētas teritorijas sakopšana 35,94 / 24,94 35,94 / 24,94 17,79/12,50 

8. Dokumentu noformēšana 7,11 / 5,00 7,11 / 5,00 

9. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā

9.1. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā 20,61 / 14,48 20,61 / 14,48

9.2. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās kapsētas teritorijas sakopšana 35,49 / 24,94 35,49 / 24,94 17,79 / 12,50 

9.3. Dokumentu noformēšana 7,11 / 5,00 7,11 / 5,00

Par izvēles pakalpojumu saņemšanas maksu skatīt sadaļu "Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Atlaide tiek piemērota personām, uzrādot apstiprinošus dokumentus:

maznodrošinātām vai trūcīgām personām; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; I un II grupas invalīdiem; sociālās aprūpes institūcijām un bērnu namiem.

(Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964)

Pakalpojumu cenas.

Vasara (01.05-31.10), ziema (01.11-30.04) ar atlaidi*)

Izvēles pakalpojumu apmaksa:

10.1. Kapličas noma mirušā novietošanai līdz apbedīšanai (par diennakti) 19,92EUR;  9,97EUR*.

10.2. Kapličas noma bēru ceremonijai 14,22EUR; 7,11EUR*.

10.3. Sveces kapličā 7,06EUR (visu gadu).

10.4. Zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā (no kapličas līdz kapavietai) 4,24EUR (visu gadu).

10.5. Ceļa noklāšana ar skujām 7,05EUR (visu gadu).

10.6. Kapa kopiņas apklāšana ar skujām 14,12EUR (visu gadu).

Pakalpojums tiek sniegts pēc maksas pakalpojumu apmaksas saskaņā ar apbedīšanas pakalpojuma pasūtījumu.

Pārsūdzības iespējas.

Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

Kādā veidā var pieprasīt pakalpojumu?

Klātienē   -   klients ierodas pie kapsētas pārziņa un saskaņo apbedīšanas vietu un laiku. Biķeru, Juglas, Kapsila, Mārtiņa un Torņakalna kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini Marutu Spariņu pa telefonu +37129407429. Sarkandaugavas - Kalna kapsētā pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini Gaļinu Dragomīrovu pa telefonu +37167700192 . Pēc tam Klients Kapsētu pārvaldē noformē apbedīšanas pasūtījumu.

Pakalpojuma sniedzēji.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība- Kapsētu pārvalde. Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Rīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde, tel.+37167517897; Aizsaules iela 1a, Rīga, LV1026 


Centra rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: 1. Meža kapsēta, tel. +37167379128, Aizsaules iela 2a; 2. Meža kapsēta, tel. +37167518351, Gaujas iela 12; Raiņa kapsēta, tel. +37167519144, Aizsaules iela 1a; Miķeļa kapsēta, tel. +37167378298, Gaujas iela 4; 

Kurzemes rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Bolderājas kapsēta, tel.+37167700116, Kleistu iela 80; Lāčupes kapsēta, tel.+37167403661, Buļļu iela 82; Mārtiņa kapsēta, tel. +37129407429, Hāmaņa iela 4.

Latgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pļavnieku kapsēta, tel.+37167700115, Lubānas iela 100; Matīsa kapsēta, tel.+37167277762, Mazā Matīsa iela 1; Kapsila kapsēta tel. +37129407429; Taču iela 1.

Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunā ebreju kapsēta, tel. +37167553516, Lizuma iela 4; Juglas kapsēta tel. +37129407429; Brīvības iela 380; Biķeru kapsētas tel. +37129407429; Juglas iela 75. 

Zemgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pleskodāles kapsēta, tel. +37167459951, Kukšu iela 2; Ziepniekkalna kapsēta, tel. +37167623264, Mālu iela 19; Torņakalna kapsēta, tel. +37129407429, Torņakalna iela1.

Ziemeļu rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunciema kapsēta, tel.+37167704839, Jaunciema 8. šķērslīnija 10; Sarkandaugavas kapsēta, tel. +37125488577, Nesaules iela 1; Sarkandaugavas Kalna kapsēta, tel. +37125488577, Ceļinieku iela 1.

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Pirmdiena: Nestrādā, izņemot Jauno ebreju kapsētu, kura strādā sestdienā 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30

Otrdiena: 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30

Trešdiena: 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30

Ceturtdiena: 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30

Piektdiena: 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30, Jauno ebreju kapsēta piektdienā nestrādā, bet strādā šajā laikā svētdienā

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Kapsētu pārvaldes kasē vai bankā: Bankas rekvizīti: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 Reģ.Nr. 90000350215 Konts: LV78NDEA0023300005020 Nordea Bank Finland PLC, kods: NDEALV2X

Posted in Akti on 27 mai 2016

Memorial Services informācijas un tehniskā atbalsta dienests, 24h/7
Mālu 28, Rīga
Kapsētas
Kalnakrogs "Garozu Ķēķis"
Rīgas iela 103, Odukalns, Ķekavas nov., Ķekava
Bēru mielasti, atvadu mielasti
Jaunā Krematorija, Apbedīšanas nams, Atvadu zāle Rīgā
Jēkabpils iela 28, Rīga
SoulGarden - Pieminekļu izgatavošana un labiekārtošana
Mālu iela 28, Zemgales priekšpilsēta, Rīga
Kapu pieminekļu izgatavošana