Kas ir apbedīšanas pakalpojumi un kā saņemt kvalitatīvu pakalpojumu kopumu bērēs?

Saskaroties ar tādu dzīves situāciju kā bēres, cilvēki ļoti bieži jūtas apjukuši un izmisuši, jo saskaras ar kaut ko tādu kā tuvinieka nāve – pirmo reizi mūžā. Taču, lai arī  cik tas neizklausītos nepatīkami, kaut reizi mūžā katram nākas ar to saskarties. Tādēļ iesakām izlasīt šo publikāciju, lai rastu kaut nelielu ieskatu šajā jautājumā.

Bēres ir ļoti nozīmīga lieta cilvēka mūžā – tā ir pēdējā iespēja šajā dzīvē no viņa atvadīties, pateikties par to, ka viņš ir bijis. Protams, labāk to izdarīt cilvēkam vēl dzīvam esot, taču bieži nāve pārsteidz mūs nesagatavotus. Un tad bēres ir pēdējā iespēja atvadīties, pateikties, izrādīt cieņu un mīlestību.

Apbedīšanas biroji.

Apbedīšanas biroji – sēru nami, mūsdienās ieņem nozīmīgu vietu bēru organizēšanas procesā.  Tie piedāvā gan tradicionālos apbedīšanas pakalpojumus, gan kremācijas organizēšanu, gan mirušo starptautisko pārvešanu no ārvalstīm, vai otrādi – mirušā izvešanu uz kādu valsti. Bēru organizēšana patiešām ir gan laikietilpīgs, gan psiholoģiski grūts process. Grūti iedomāties, ka mūsdienās visu bēru organizēšanas procesu pilnībā uzņemtos veikt aizgājēja tuvinieki, kaut gan vēl 10 gadus atpakaļ, it īpaši laukos, tā bija diezgan ierasta lieta. Izmantot apbedīšanas biroju pakalpojumus, protams, ka ir ērtāk – nav jāiedziļinās visās sarežģītajās un bieži vien tikai profesionāļiem saprotamajās dokumentu noformēšanas un organizatoriskajās procedūrās.

Sertificēti apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji – biroji un uzņēmumi ar profesionālu komandu, palīdzēs cienīgi izvadīt Jūsu tuvinieku pēdējā gaitā un noorganizēt bēres bez problēmām un starpgadījumiem. Iesakām izvēlēties šo apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju rūpīgi – Jums nav jāizvēlas pirmais, kas pagadās, mūsdienās ir pieejama informācija par profesionāliem šīs nozares dalībniekiem.

Ko darīt, kad nomiris tuvinieks?

Kā rīkoties, kad konstatēta tuvinieka nāve? Pirmkārt, ir jāsaņem ģimenes ārsta izziņa par personas nāves iestāšanos – šī izziņa ļaus nokārtot miršanas apliecību, kas savukārt nepieciešama mirušā cilvēka uzglabāšanai morgā, saņemot bēru pablstu, kā arī kārtojot citas formalitātes – kapavietas iegādi u.c.

Mirušo var nogādāt uz morgu, izsaucot tuvākā morga apkalpojošo personālu. Parasti morgus apkalpo kāda no apbedīšanas aģentūrām, taču slēgt līgumu par visiem apbedīšanas pakalpojumiem uzreiz nav nepieciešams. Samaksa par uzglabāšanu morgā par diennakti parasti nesastāda lielāko summu, kas būtiski ietekmētu bēru izmaksas. Visu bēru norisi var mierīgi apspriest ar radiniekiem un izvērtēt kādu ceremoniju izvēlēties, lai bēres noorganizētu ar pienācīgu godu un atkarībā gan no reliģiskās piederības, gan arī savām iespējām un aizgājēja pēdējās gribas.

Pēc tam, kad mirušais tiek nogādāts uz morgu, ir jāapsver apbedīšanas biroja izvēle. Tas ir atbildīgs lēmums, un to sasteigt vai apjukumā izvēlēties tuvāko vai ātrāk sameklējamo apbedīšanas pakalpojumu biroju nav nekādas vajadzības. Apbedīšanai ir jānorit pienācīgā līmenī. Apbedīšanas biroju skaits ir liels, tādēļ noteikti apskatiet vairākus iespējamos variantus – tā ir Jūsu pēdēja iespēja izrādīt cieņu aizgājējam un atvadīties uz mūžu.

Apskatiet mierīgi iespējamos apbedīšanas biroju piedāvājumus, uzdodiet visus sev interesējošos jautājumus izvēlētajiem apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem, palasiet atsauksmes un ņemiet vērā rekomendācijas. Ne visi apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji spēj piedāvāt kvalitatīvu servisu.

Kas parasti ietilpst apbedīšanas pakalpojumos un kas ir “pilns apbedīšanas pakalpojumu klāsts”?

Kā pirmo un sertificēto pakalpojumu var uzskatīt mirušā transportēšanu uz morgu uzglabāšanai un sagatavošanai bērēm, kā arī no morga uz atvadu zāli, baznīcu, kapiem vai krematoriju. Mirušā pārvadāšanai drīkst izmantot tikai sertificētu speciālo autotransportu - katafalku, kas tehniski atbilst mirušas personas pārvadāšanai no vienas vietas uz citu, arī uz ārvalstīm vai no tām, ir aprīkots ar speciālajām drošības un gaisa temperatūras kontroles un kondencēšanas iekārtām. Ka arī katafalku jāpavada speciāli apmācītai pavadošjai personai, kura kontrolē visu mirušā pārvadāšanas procesu, lai tas norit laikus un bez starpgadījumiem.

Repatriācija – mirušā starptautiskā transportēšana. Mūsdienās bieži gadās situācijas, kad tuvinieks ir miris ārvalstīs un cilvēka ķermeni jātransportē no ārzemēm – kopumā tie saucas mirušā repatriācijas pakalpojumi. Ne visi apbedīšanas biroji sniedz šos pakalpojumus.  Tā ir sarežģīta procedūra, kas katrā valstī var atšķirties ar dažādām prasībām un formalitātēm. Latvijā ir vairāki biroji ar lielu pieredzi šī pakalpojuma sniegšanā. Jebkurā gadījumā  - konsultējieties ar speciālistiem šajā jomā, kas dos Jums pilnvērtīgu informāciju kā rīkoties un kā izvairīties no nevajadzīgu problēmu rašanās.

Morga pakalpojumi. Morgs ir vieta, kur mirušā ķermenis tiek nogādāts pēc nāves un paliek tur līdz bēru ceremonijas dienai. Morga pakalpojumus var sniegt gan apbedīšnas birojs, ar kuru noslēdz līgumu par bēru ceremonijas norisi, gan tuvākais morgs, kur mirušo nogādā uzreiz pēc nāves iestāšanās un kur to uzglabā līdz tam laikam, kamēr ir izvēlēts apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs. Morga pakalpojumos ietilpst aizgājēja uzglabāšana morgā, kā arī pēc tam tā sagatavošana bēru ceremonijai – sanitārā apkope, mazgāšana, dezinfekcija, balzamēšana, ģērbšana, grimēšana un iezārkošana.

Ja ir grūti noteikt nāves iestāšanas cēloni, tad var tikt pieprasīta izziņa pēcnāves autopsijai, tādā gadījumā mirušais tiek nogādāts uz tuvāko tiesu medicīnas centra morgu, kur tiek veikta izmeklēšana un nāves cēloņa konstatēšana. Visu formalitāšu kārtošanu parasti piedāvā veikt apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, taču tas ir apdomīgi jāizvēlas – labāk vairākkārt pārliecinieties, vai izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir pietiekami kompetents šādos jautājumos.

Dokumentu kārtošana un formalitāšu risināšana bēru gadījumā. Viens no nepatīkamākajiem un laikietilpīgākajiem bēru organizēšanas procesiem ir nepieciešamo dokumentu kārtošana, kur dažkārt nepieciešama jurista vai tulka palīdzība un bēru pabalsta kārtošana. Apbedīšanas pakalpojumu biroji parasti to piedāvā kā neatņemamu apbedīšanas pakalpojumu sastāvdaļu, taču tā nebūt nav – mirušā tuvinieki paši drīkst un var to visu nokārtot. Arī apbedīšanas pabalstu viņi var saņemt paši bez apbedīšanas aģentūras starpniecības. Dažkārt, protams, cilvēki izvēlas to visu uzticēt apbedīšanas birojiem. Protams, atkal ir jāatgādina – uzziniet paši par savām tiesībām, kā arī pabalsta apjoma lielumu, lai nenokļūtu nepatīkamā situācijā. Apbedīšanas pabalsts ir naudas summa, ko var saņemt aizgājēja piederīgie vai trešās personas, kas ir pilnvarotas veikt aizgājēja bēru ceremoniju, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu pusgada laikā no aizgājēja miršanas datuma. Lai saņemtu pabalstu, ir jābūt izziņai par nāves iestāšanos. Ja nāve iestājas slimnīcā, tad izziņu izraksta ārstējošais ārsts, bet ja nāve iestājas ārpus slimnīcas, nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta. Pēc izziņas saņemšanas  jāreģistrē tuvinieka nāvi dzimtsarakstu nodaļā, kur tiks izsniegta miršanas apliecība, kas tālāk nepieciešama gan pabalsta saņemšanai, gan  kārtojot citas ar bērēm un mantojumu saistītās formalitātes.

Svarīgs apbedīšanas pakalpojums, ko sniedz apbedīšanas agentūras, ir augstas kvalitātes bēru izvadītājs – tas ir cilvēks, kurš būs atbildīgs par visas bēru ceremonijas gaitu. Bieži vien, cilvēki šeit iesaista vēl arī atbilstošas konfesijas mācītāju – tad visa bēru ceremonija tiek saskaņota arī pēc attiecīgās reliģijas kanoniem, taču izvadītājs tomēr ir ieteicams, jo mācītājs izpilda tikai reliģijai piederošos rituālus, bet nevada pārējo bēru norisi un neorganizē procesu. 

Bēru mūzikas izvēle arī ir ļoti svarīga bēru ceremonijas sastāvdaļa, jo tā ietekmē cilvēku noskaņojumu bērēs. Parasti apbedīšanas biroji sadarbojas ar profesionāliem mūziķiem, taču, iespējams, ka muzikālais pavadījums bērēs var tikt organizēts atsevišķi kā neatkarīgs pakalpojums un to var izvēlēties mirušā tuvinieki ārpus apbedīšanas biroja piedāvājuma.

Svarīgs un neatņemams apbedīšanas biroja pakalpojums ir mirušā sagatavošana bērēm – sanitārā apkope, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana.  Un, ne mazāk svarīgi ir visi nepieciešamie apbedīšanas piederumizārki, zārku pārklāji, sveces, krusti un citi piederumi. Dažkārt tuvinieki paši veic mirušā apkopi un ģērbšanu, taču tālāko procesu gan labāk uzticēt profesionāļiem.

Visas vēlmes saistībā ar jebkuru bēru ceremonijas novadīšanas daļu, izrunājiet ar bēru organizatoriem – apbedīšanas biroju, kam uzticat šo procesu. Sertificēti apbedīšanas biroju darbinieki ir ar lielu pieredzi bēru ceremoniju organizēšanā un noteikti atradīs Jums piemērotāko risinājumu.

Apbedīšanas pakalpojumu cenas. Jautāt, cik izmaksā bēres, un salīdzināt apbedīšanas pakalpojumu cenas – nav viens un tas pats jautājums. Pie bēru izmaksām jārēķina arī vēl papildus citi pakalpojumi, kas saitīti ar bēru ceremonijas norisi – gan atvadu mielasts, gan ziedi bērēm, gan bēru viesu transportēšanas izdevumi, gan kapavietas noformēšanas izdevumi, gan vēl dažu citu pakalpojumu izdevumi ir attiecināmi uz bēru organizēšanas izdevumiem. Tās visas ir bēru izmaksas. Tādēļ salīdzināt apbedīšanas pakalpojumu cenas ir diezgan grūti – katram tās ir individuālas. Iespējams, ka apbedīšanas pakalpojumu cenas Rīgā būs dārgākas, nekā citos Latvijas novados, taču tas ir saistīts tikai ar citu blakus pakalpojumu izmaksām. Principā vienas kategorijas apbedīšanas piederumi maksā līdzīgi, kā arī vienas kategorijas ceremonija izmaksā līdzīgi. Viss ir atkarīgs no klientu pašu vēlmēm un iespējām. Jebkurā gadījumā bēres nevar noorganizēt lētāk par pašizmaksu – un tas nav viena sociālā pabalsta apmērā. Izturieties ar cieņu pret aizgājēju, diez vai izvēloties lētāko piedāvājumu Jūs saņemsiet pienācīgu un pilnvērtīgu pakalpojumu Ar tādām atmiņām par pēdējo atvadu mirkli no tuva cilvēka Jums nāksies sadzīvot visu atlikušo mūžu.

Krematorija. Kremācija kā alternatīva tradicionālajam mirušo apglabāšanas veidam aizvien aktuālāka kļuva 19. gadsimtā. Tas bija saistīts ar pilsētās nepietiekošajām zemēm kapu ierīkošanai, mūsdienās kremācijas izmaksas salīdzinoši ar tradicionālajām bērēm, ir zemākas. Kremēšanas procedūrai ir nepieciešams mazāks papildus pakalpojumu klāsts. Šobrīd Latvijā kremāciju var veikt divās krematorijās – Rīgā un Valmierā. Abas krematorijas ir licenzētas šādas procedūras veikšanai. Kremācijas izmaksas abās krematorijās nav īpaši atšķirīgas. Atšķirties var tikai citu pavadošo pakalpojumu izmaksas. Kas ir kremācija?  - Vārds cēlies no latīņu valodas un nozīmē “sadedzināt”. Tas ir rituāls, kad mirušā ķermenis pirms apbedīšanas tiek sadedzināts. Pēc mūsdienu tradīcijām kremētā cilvēka pelni tiek iebērti apbedīšanas urnā, ko pēc tam var apbedīt dažādos veidos – arī izkaisīt mirušā pelnus jūrā vai kalnos, kā pat izveidot mākslīgo dimantu no tiem.

Atvadu zāle, kapliča vai baznīca pēdējam atvadu brīdim. Pirms guldīšanas zemes klēpī ir pieņemts arī atvadīties no aizgājēja. Vienkāršākā veidā to dara kapličā, kapos, kur tiks apglabāts aizgājējs, greznākā veidā to var organizēt vai nu baznīcā vai apbedīšanas biroja speciāli šīm vajadzībām atvēlētā atvadu zālē.

Pie apbedīšanas biroja pakalpojumiem tiek uzskaitīti arī kaprači un zārka nesēji. Taču Rīgā kapus drīkst rakt tikai pašvaldības kapu kantoru darbinieki. Tas palīdz uzturēt vienotu kārtību. Ārpus Rīgas to dara apbedīšanas biroju darbinieki, kas ir speciāli apmācīti un sertificēti šim darbam. Zārka nesēji ir apbedīšanas biroja darbinieki un šis ir apbedīšanas biroja maksas pakalpojums.

Bēru mielasts ir tradicionāla bēru ceremonijas sastāvdaļa. Parasti to organizē aizgājēja tuvinieki, tādēļ apbedīšanas biroju pakalpojumu klāstā to īpaši neuzsver. Bēru mielastu pieņemts rīkot pēc tuvinieku pašu ieskatiem, vai arī ievērojot kādas reliģiskas prasības.

Arī sēru floristika mūsdienās tradicionāli vairs nav apbedīšanas biroju pakalpojumu klāstā, taču ir apbedīšanas biroji, kas ilglaicīgi sadarbojas ar profesionāliem floristiem šajā jautājumā un spēj piedāvāt kvalitatīvus bēru vainagus ar sēru lentām, kā arī zārku noformējumu. Taču šajā jautājumā aizgājēja tuvinieki tomēr nav spiesti aprobežoties ar apbedīšanas biroja piedāvājumu, bet gan var brīvi pēc saviem ieskatiem izvēlēties floristikas uzņēmumu vai floristu, kas sniegs nepieciešamo pakalpojumu.

Protams, ka kvalitatīvs apbedīšanas pakalpojumu birojs spēs palīdzēt un atvieglot visas rūpes, kas saistītas ar bēru organizēšanu, lai palicēji varētu sajust atbalstu tādā grūtā brīdī. Tādēļ ir ļoti svarīgi zināt – kur griezties un ko darīt, kad noticis šis dzīves pavērsiens. Ja Jums ir tuvs un dārgs Jūsu mīļais cilvēks – vecmāmiņa, vectētiņš, vienalga kurš, Jūs taču zināt, ka saules mūžu viņš nedzīvos, lai kā mēs to vēlētos – uzziniet Jums vajadzīgo informāciju, neslēpiet galvu smiltīs, nebaidaties par to painteresēties. Tas ir tikai civilizēti – būt informētiem par šiem jautājumiem.

Lai iegūtu informāciju specifiski Jūsu vajadzībām, portāls Memorial Services ir gatavs sniegt atbildes uz visiem Jūs interesējošajiem jautājumiem. Saziņai izmantojiet kontaktu sadaļā norādīto tālruni vai epastu.

Aicinām iepazīties arī ar informāciju, kas var būt noderīga gadījumos, kad mūžībā aizgājis kāds no mūsu četrkājainajiem draugiem - lasiet rakstā "Apbedīšanas pakalpojumi mājdzīvniekiem".


Posted in Jaunumi, Padomi, Raksti on 10 aprīlis 2017

NAD.LV, Apbedīšanas un Repatriācijas aģentūra
Rīga, Bruņinieku iela 151
Repatriācijas pakalpojumi
Kapu pieminekļu izgatavošana Ogrē, akmeņkalis Juris Romanovs
Turkalnes 12a, Ogre
Kapu pieminekļu izgatavošana
ELIZIUMS-1 SIA
Rīga, Vienības gatve 48a
Apbedīšanas pakalpojumi