Kā rīkoties tuvinieka nāves gadījumā

Saskarties ar tuvinieka nāvi jebkuram ir emocionāli smags pārdzīvojums. Lai kā mēs negribētu par to domāt vai runāt, agri vai vēlu, tāds mirklis var pienākt ikviena cilvēka dzīvē. Šādā situācijā koncentrēties un censties organizēt tuvinieka bēres ir īpaši grūti. Parasti to arī uztic kādam piemērotam apbedīšanas birojam – ja esat apjukuši un nezināt kā rīkoties - pajautājiet mums, mēs esam palīdzības dienests rituālos pakalpojumos visā Latvijā - ieteiksim kā rīkoties, sameklēsim jums piemērotu apbedīšanas pakalpojumu biroju un ieteiksim kā spert pirmos soļus pēc tuvinieka nāves

Palīdzības līnija 00-24

+371 22 055 885

Ja tuvinieks ir miris mājās

Ja tuvinieks ir miris mājās, bez vardarbīgas nāves pazīmēm, jums ir jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu. Konstatējot nāves faktu un, ņemot vērā mirušā slimības vēsturi, ģimenes ārsts izsniedz apliecību par nāves cēloni. Šis dokuments ir nepieciešams, lai saņemtu miršanas apliecību un veiktu tālākās ar bēru organizēšanu saistītās darbības.

Nezināma nāves cēloņa gadījumā, vai, ja mirušais ir bijis jaunāks par 59 gadiem, ģimenes ārsts izsniedz norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai, nāves cēloņa noskaidrošanai. Brīvdienās un svētku dienās vai nakts stundās, ģimenes ārsti bieži vien nav izsaucami, tādā gadījumā varat sazināties ar ģimenes ārstu telefoniski, lai pieteiktu nāves faktu.

Jebkurā gadījumā, Jums ir jāpiesaka tuvinieka nogādāšana morgā, kur mirušais tiks uzglabāts atbilstoši prasībām. Bieži vien, cilvēki domā, ka nāves gadījumā, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un Valsts policija, bet ne viens, ne otrs neizsniedz apliecību par nāves cēloni un nenogādā mirušo morgā. Šim nolūkam ir paredzēti ārsti un apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji. Tas nozīmē, jāizsauc transports uz morgu, griežoties apbedīšanas pakalpojumu birojā.

Izņēmums būs, ja neesat pārliecināti par nāves iestāšanos. Šādā gadījumā jāsauc neatliekamās palīdzības brigāde, kas ieradīsies un konstatēs nāves faktu un izsniegs norīkojumu mirušā nogādāšanai morgā. Šis norīkojums var noderēt saskarsmē ar ģimenes ārstu un gadījumos, ja mirušajam nepieciešama autopsijas veikšana nāves cēloņa noskaidrošanai, bet Valsts policiju ir jāizsauc vienīgi tad, ja nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums.

Neatliekams solis ir arī miršanas apliecības saņemšana, jo bez tās jūs nevarēsiet nokārtot citus jautājumus – apbedīšanas jautājumus kapsētā, sociālo pabalstu jautājumus, juridiskos jautājumus mantojuma lietās u.c.

Ja tuvinieks ir miris slimnīcā

Ja jūsu tuvinieks ir miris slimnīcā, par nāves iestāšanos jums paziņos ārstējošais ārsts, uzaicinās jūs ierasties slimnīcas nodaļā veikt formalitātes. Ja piederīgajiem nāves cēlonis ir zināms un pretenzijas pret tuvinieka ārstēšanu nav, tiek rakstīts iesniegums, lai neveiktu mirušā autopsiju. Ja piederīgie apšauba nāves cēloni, vai nav apmierināti ar tuvinieka ārstēšanu, tiek pieprasīta mirušā autopsijas veikšana, nāves cēloņa noskaidrošanai. Ir gadījumi, kad mirušā autopsijas veikšana ir obligāta. Apliecību par nāves cēloni izraksta ārstējošais ārsts, nodaļas vadītājs vai pataloganatoms, apliecību izsniedz pataloganatomijas nodaļā - morgā. 

Jebkurā gadījumā, mirušais pēc iespējas ātrāk jānogādā no slimnīcas morga uz apbedīšanas biroja morgu, kur mirušo sagatavos atvadu ceremonijai. Iesakām izvelēties apbedīšanas biroju pārdomāti.

Ja ir noticis noziegums vai nelaimes gadījums

Ja tuvinieks ir miris mājās vai sabiedriskā vietā un nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums, jums ir obligāti jāsazinās ar Valsts policiju. Policijas darbinieki piesaka mirušā nogādāšanu Valsts tiesu medicīnas centra morgā, izsaucot tam paredzēto dienestu. Pēc ekspertīzes veikšanas tiek izsniegta apliecība par nāves cēloni. Pēc tam mirušo nepieciešams pārvest uz apbedīšanas biroja morgu, lai sagatavotu bērēm. Šajā gadījumā apbedīšanas pakalpojumu birojs jāizvēlas pārdomāti, lai sagatavotu cieņpilnu atvadu ceremoniju. Gadījumos, kad mirušo paredzēts kremēt, ir jāsaņem prokurora atļauja kremācijas veikšanai.

Jebkurā gadījumā nekautrējieties uzdot jautājumus - mēs kā palīdzības dienests rituālos pakalpojumos visā Latvijā - ieteiksim kā rīkoties, sameklēsim jums piemērotu apbedīšanas pakalpojumu biroju un ieteiksim kā spert pirmos soļus katrā sarežģītā situācijā tādā grūtā brīdī kā tuvinieka zaudējums.

Repatriācija - transportēšana no/uz Latviju specializētā transportā un cinka zārkā

Repatriācija - transportēšana no/uz Latviju specializētā transportā un cinka zārkā

Ja tuvinieks ir miris ārvalstīs - repatriācija

Ja tuvinieks ir miris ārvalstīs, bet apbedīt vēlaties Latvijā vai otrādi, ārvalstnieks ir miris Latvijā un viņš jānogādā uz ārzemēm, ir nepieciešams speciāls apbedīšanas biroja pakalpojums - mirušā repatriācija - transportēšana specializētā transportā un cinka zārkā. Latvijā tiek veikta mirušā pārzārkošana, apbedīšana cinka zārkā ir aizliegta. Dokumentu noformēšanu, mirušā izvešanai no valsts, veic attiecīgās valsts apbedīšanas birojs. No Latvijas kapsētas ir jāsaņem rakstiska atļauja mirušā apbedīšanai.

Sīkāku informāciju kā rīkoties šādā gadījumā, varat iegūt, pajautājot mums, mēs ieteiksim  apbedīšanas biroju, kas nodarbojas ar starptautisko transportēšanu.

Saņemt konsultāciju (piezvanīt)

Pieteikt pakalpojumu

Posted in Jaunumi, Padomi, Raksti on 12 janvāris 2024

MS Bēru Vainagi un Lentas
Mālu iela 28, Rīga
Bēru vainagi, Sēru floristika
Restorāns 4 pēdas
Līvzemes iela 2,Salaspils
Bēru mielasti, atvadu mielasti
Apbedīšanas birojs "ANGEL" filiāle Jūrmalā
Nometņu iela 9
Repatriācijas pakalpojumi