VEĻU LAIKĀ – MIRUŠO PIEMIŅAS DIENAS UN SVECĪŠU VAKARI LATVIJĀ

Svecīšu vakari Latvijā

Šobrīd Latvijā ir „veļu laiks”, kas tautā tiek dēvēts arī par garu laiku, dievainēm, Dieva dienām, zemlikām, tēvu dienām, paminkām, ko visbiežāk pieņemts uzskatīt laiku 9 dienas pirms Miķeļiem (29. septembris) un 9 dienas pēc Mārtiņiem (10. novembris). 

Tradicionāli katru gadu oktobrī un novembrī tiek rīkotas mirušo piemiņas dienas un savecīšu vakari visās Latvijas kapsētās

Savukārt Rīgas pilsētas un pierīgas kapsētās svecīšu vakars notiks Mūžības svētdienā -  2017.gada 26.novembrī: Vairāk informācijas šeit

Svecīšu vakars ir laiks, pēc kura kapos tradicionāli  iestājas miera periods -  kapu kopiņas apklāj ar skujām, rotā ar pēdējiem rudens ziediem un iededz svecītes, atceroties, pieminot un godinot savus aizgājējus.

Luterāņu baznīcas tradīcijās Mirušo piemiņas dienu jeb Mūžības svētdienu atzīmē  Baznīcas gada pēdējā svētdienā, kas ir svētdiena pirms pirmās Adventes.  Arī baptisti šo dienu  atzīmē baznīcas gada pēdējā svētdienā. Romas katoļu baznīca  Mirušo piemiņas dienu vai visu svēto dienu atzīmē novembra sākumā uzreiz pēc Visu Svēto dienas, kas tiek atzīmēta 1.novembrī,  2. novembrī svin  Mirušo piemiņas dienu - visā Katoliskajā Baznīcā tieši 2.novembrī notiek aizlūgumi par mirušajiem kā arī kapsētās notiek svecīšu iedegšana aizgājēju piemiņai. Līdzīga tradīcija ir arī pareizticīgajiem, kuri  šo Mirušo piemiņas dienu atzīmē maijā.Posted in Jaunumi, Raksti on 01 novembris 2017

Memorial Services informācijas un tehniskā atbalsta dienests, 24h/7
Mālu 28, Rīga
Kapsētas
LĒTĀKAIS apbedīšanas birojs, KORONER SIA, Sarkandaugava
Aptiekas iela 13, Riga, Sarkandaugava
Kapu pieminekļu izgatavošana
EVEN IK - Kapu pieminekļu izgatavošana
Rīga, Ilūkstes iela 87-1
Kapu pieminekļu izgatavošana
Latona Ltd SIA
Rīga, Ģertrūdes iela 58
Repatriācijas pakalpojumi