Par portālā izmantoto vispārpieejamo informāciju

Portālā apkopotās firmas un uzņēmumi sākotnēji ir publicēti tikai informatīvos nolūkos, balstoties uz informācijas atklātības likumu par vispārpieejamu informāciju.

Uzņēmumu dati ir publiski pieejamie dati LUR un satur tikai publicējamu informāciju – nosaukumu, atrašanās adresi, reģistrēto darbības veidu un publiski norādīto kontaktinformāciju.

Pēc uzņēmuma paša ieskatiem un iniciatīvas informācija var tikt papildināta un paplašināta, par to noslēdzot līgumu ar portālu MemorialServices par informācijas apkalpošanu un uzturēšanu.

Ja kaut kādu apsvērumu dēļ uzņēmums nevēlas tikt publicēts portālā bez maksas vispārpieejamas informācijas ietvaros, viņam ir tiesības atteikties no tā, rakstiski paziņojot par to portāla administrācijai.

Posted in Raksti on mai 09, 2016