Apbedījumu vietu un kapsētu digitalizācija Latvijā

Kas ir kapsētu digitalizacija?

Jau vairākus gadus Latvijā notiek kapsētu digitalizacija - elektroniskās datu bāzes veidošana par apbedījumiem, kapsētu atrašanās vietu, ko veic uzņēmums Cemety. Digitalizācija ir kapsētu elektroniski atainota shēma ar vietu numuriem un apbedīto personu uzskaiti šajās kapavietās.

Apbedījumu vietu un kapsētu digitalizācija Latvijā

Kapsētu un apbedīto datubāzes tiek sinhronizētas portālā MemorialServices, kur kapsētu sadaļā var atrast vairāk nekā 1050 kapsētas visā Latvijā. MemorialServices portālā var atrast gan konkrēto apbedījuma vietu, gan arī pasūtīt nepieciešamos pakalpojumus, saistītus ar kapu uzkopšanu vai labiekārtošanu. 

Rīgā šogad ir pabeigta visu kapu digitalizācija - arī lielākie kapi, tādi kā Bolderājas Jaunie kapi, Pļavnieku kapi un Jaunciema Rīgas kapi, ir pilnībā digitalizēti un no jebkuras vietas pasaulē var atrast tuvinieku apbedījumus šajās kapsētās, kā arī pasūtīt uzkopšanu vai citus pakalpojumus.

Kā atrast tuvinieka apbedījuma vietu?

Lai atrastu tuvinieka apbedījuma vietu, jāzin apbedītās personas Vārds, Uzvārds, dzimšanas un miršanas gads un datumi. Turklāt, meklējot apbedīto personu, mēklējamajā lodziņā jāieraksta precīzi dati, piemēram, svarīgas ir gan garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un citas ar vārdu vai uzvārdu saistītas gramatiskās iezīmes.

Mēdz būt gadījumi, kad radinieki skaidri zin, ka šāda persona ir apbedīta konkrētajos kapos, taču sistēmā nevar atrast šo radinieku. Tā dažkārt mēdz notikt, jo digitalizējot dati tiek ņemti gan no kapu grāmatām, gan salīdzināti ar kapakmeņiem, bet dažkārt ir bijušas kļūdas, reģistros izdarot ierakstus ar roku, kā tas bija agrāk. Tādā gadījumā lūdzam vērsties rakstiski pie kapsētas pārziņa, lai siedz Jums izvērstu, precizētu informāciju. 

Portālā MemorialServices jūs atradīsiet visus kontaktus reģistrētajām kapsētām, uzdodot jautājumu lodziņā “nosūtīt tūlītēju paziņojumu”, ziņu saņems konkrēto kapu pārzinis un atbildēs Jums visdrīzākajā laikā, bet digitalizētajām kapsētām ir pievienots lodziņš “meklēt apbedītu personu”.

Dažkārt mēdz būt gadījumi, kad kāda iemesla pēc ilgāku laiku nav būts savu tuvinieku kapos, bet vēlaties tos atrast, iespējams, nolikt ziedus vai sveces. Tādā gadījumā, varat pasūtīt šādu maksas pakalpojumu - mēs sameklēsim nepieciešamo atdusas vietu, veiksim fotofiksāciju par esošo situāciju, veiksim dažādus uzkopšanas darbus pēc jūsu vēlēšanās. Tādā gadījumā, tas būs maksas pakalpojums, par to var vienoties, piesakot pakalpojumu sadaļā “pieteikt pakalpojumu”.

Kā meklēt apbedītu personu, ja kapsēta vēl nav digitalizēta?

Kopumā Cemety projektā jau digitalizētas vairāk nekā 800 kapsētas visos Latvijas reģionos un lielākajās pilsētās. Rīgā ir digitalizētas visas pašvaldības pārvaldījumā esošās kapsētas, izņemot Ivana kapsētu, kas ir Rīgas Vecticībnieku draudzes pārziņā, Rīgas Privātkapu kapsētu, kas ir komercpārvaldījumā, un Šmerli, Rīgas jauno Ebreju kapsētu, kurai ir sava meklētājsistēma ar uzskaitītajiem apbedījumiem.

Latvijā kopumā ir vairāk, nekā 4500 kapsētu, un, diezgan liels daudzums no tām, nav pat redzamas Google vai meklētājsistēmā Wase. MemorialServices ir pieredze arī ar šādu kapu meklēšanu. It īpaši Latgales reģionā ir daudz mazu kapu kalniņu, kas ir senlaicīgas kapsētas ar senām apbedījumu vietām, kuru dzīvi esošie radinieki atrodas visā pasaulē - gan Zviedrijā, Vācijā, Austrijā, Amerikā, Kanāda, Austrālijā, Anglijā, Īrijā un daudzviet citur. 

Varat griezties MemorialServices sadaļā “pieteikt pakalpojumu” un mēs sameklēsim Jūsu tuvinieku atdusas vietu, veiksim fotofiksāciju, nepieciešamos pakalpojumus un atsūtīsim atskaiti par padarīto. 

Ko nosaka MK saistošie noteikumi par kapsētu un kapavietu uzturēšanu?

Saskaņā ar MK noteikumiem, kā arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par kapavietu uzturēšanas kārtību, tuviniekiem, kapavietas turētājiem, ir pienākums regulāri rūpēties par savu tuvinieku apbedījumiem - sekot, lai kapavieta nebūtu aizaugusi, atbrīvot no nezālēm, pāraugušiem krūmiem un kritušajiem zariem un lapām. Vēlams kapavietā uzstādīt pazīšanas zīmi - pieminekli vai kapu apmali ar ziņām par apbedījumiem. 

Ar MK Noteikumiem varat iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/273734-rigas-pilsetas-pasvaldibas-kapsetu-darbibas-un-uzturesanas-saistosie-noteikumi

Ja tuvinieki ilgu laiku neveic kapavietas uzkopšanu un uzturēšanu, kapavietu var aktēt. Reizi gadā kapsētas pārziņi veic kapavietu apsekošanu un sastāda aktus par nesakoptajām kapavietām. Saskaņā ar kapsētu noteikumiem, kapavietu uzturētājam ir pienākums sakopt kapavietu 3 mēnešu laikā pēc akta sastādīšanas. Pēc atkārtotas aktēšanas (parasti 3 gadus), ja tuvinieki neizrāda interesi par pamesto kapavietu, kapavieta tiek nolīdzināta un apbedījuma teritorija pāriet atpakaļ pašvaldības valdījumā. 

Ir gadījumi, kad kapavietu vairs nevar atrast, jo gadiem ilgi tā nav bijusi kopta, kā arī nav bijusi nekāda pazīšanās zīme. Tādā gadījumā, reģistros paliek apbedījuma fakts šajā kapsētā un sektorā, bet konkrēta atrašanās vieta nav norādīta.

Līgumu ar kapsētu par kapavietas uzturēšanu var noslēgt radinieki, kas var pierādīt savu radniecību ar apglabātajām personām. Kapsētu uzturēšanas saistošie noteikumi nosaka, ka veicot mirušā apbedīšanu zārkā, to var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma veikšanas, bet kremācijas kapsulu var apglabāt jau esošā kapavietā bez laika ierobežojuma. 

Kā pasūtīt kapavietas uzkopšanu attālināti?

MemorialServices portālā tiešsaistē var pasūtīt kapu uzkopšanas, rekonstrukcijas vai citu pakalpojumu konkrētajai kapavietai attālināti no jebkuras vietas pasaulē. Apstākļi var būt dažādi - laika trūkums, attālums, slikts veselības stāvoklis, kas liedz apmeklēt un uzturēt savu tuvinieku apbedījumus - šeit ir risinājums! Jūs varat uzticēt veikt šos pakalpojumus profesionālam servisam, kas sameklēs nepieciešamo atdusas vietu, veiks fotofiksāciju par esošo situāciju, veiks dažādus uzkopšanas vai renovācijas darbus pēc jūsu vēlēšanās un nosūtīts fotoatskaiti pēc padarītā. Aizpildot pieteikuma formu, komentāros jānorāda dati par mirušo personu - vārds, uzvārds, vēlams dzimšanas un miršanas gads, kā arī kapsēta. Ja apbedījuma vietā atrodas vairākas personas, lūdzam ierakstīt komentāros arī šīs personas. Meklēt nepieciešamo kapsētu var MemorialServices kapsētu sadaļā, ievadot meklētājlodziņā 2 parametrus “ko” un “kur”, piemēram, “Jaunciema kapi”, “Rīga”. Tas ir ērts rīks, lai sameklētu nepieciešamo kapsētu, jo Latvijā mēdz būt kapsētas ar vienādu nosaukumu, bet dažādu atrašanās vietu. Ievadot atrašanās vietu, var precīzi atrast nepieciešamo kapsētu.  

Cik izmaksā kapavietas regulāra uzturēšana, uzkopšana?

Kapu uzkopšanas pakalpojumiem cenas ir ļoti dažādas - viss atkarīgs no esošās situācijas. Cilvēkiem arī ir dažāda izpratne par uzkopšanas servisa sniegtajiem pakalpojumiem. Lai kapavieta būtu uzkopta un uzturēta labā kārtībā, nepieciešams 1 reizi gadā veikt tādus darbus kā ģenerālā uzkopšana. Šādā uzkopšanā ietilpst: teritorijas tīrīšana, teritorijas pārrakšana ar dziļo ravēšanu un nezāļu sakņu izņemšanu, teritorijas izlīmeņošanu, svaigu smilšu, melnzemes un mulčas kārtas uzbēršanu, kur tas nepieciešams seguma atsvaidzināšanai, granīta šķembu seguma izpūšanu ar lapu pūtēju, dekoratīvo olīšu mazgāšanu, krūmu apdobju aprakšana, krūmu griešana ar veco zaru pilnīgu izgriešanu, Kapu pieminekļu, apmaļu, soliņu tīrīšanu un presūnu apstrādi, ilggadīgo augu apkopšanu vai pārstādīšanu. 

Ja šādus darbus neveic, tad ar laiku tikai laukumu nogrābšana noved pie reljefa izmaiņām, kapu pieminekļu un cita aprīkojuma nosūbēšanu un aizaugšanu, krūmu un citu ilggadējo augu pāraugšanu, smilšu un melnzemes slāņu sajaukšanos, nezāļu un krūmāju sakņu izplešanos teritorijā. Šādas nekoptas teritorijas, kaut arī nogrābtas, izskatās nekārtīgas. Tikai nogrābšana, un virspusēja ravēšana arī skaitās kopšana un izcenojumi šādai vai ģenerālajai uzkopšanai atšķirsies kardināli. 

MemorialServices speciālisti iesaka noslēgt pastāvīgās uzturēšanas līgumu - tādā gadījumā, pakalpojumu serviss veic 1 ģenerālo uzkopšanu pavasarī un vēl 3 reizes sezonā - uzturēšanu un vasaras augu apkopšanu, laistīšanu, kā arī pēdējo uzkopšanu ar rudens lapu nogrābšanu un ieziemošanu ar egļu zaru uzklāšanu un svecīšu iedegšanu uz Svecīšu vakaru.

Ir gadījumi, kad kapavietā nav būts patiešām ilgu laiku, kapavietai ir nepieciešami renovācijas darbi - tas ir atsevišķs pakalpojums. Pasūtot šādus pakalpojumus, ir jāveic situācijas novērtēšana, pirms vienoties par veicamajiem darbiem un tāmi. 

Pieteikuma forma

Aizpildiet pakalpojuma pieteikuma formu vai sazinieties ar mums - kapu uzkopšanai un labiekārtošanai. 

+(371) 22 055 885 +(371) 23 99 39 77


Posted in Jaunumi, Raksti on 15 februāris 2024

MS Kapu Kopšana un Labiekārtošana
Mālu 28, Rīga
Kapu uzkopšanas pakalpojumi
JR Akmens, akmeņkalis Juris Romanovs
Turkalnes 12a, Ogre
Betona izstrādājumi kapiem
Likteņsvece A.-U.-G. SIA
Jelgava, Raiņa iela 28
FLAMMAX Animal Ritual Service SIA
Rīga, Kooperatīva iela 17
Krematorija - kremācijas pakalpojumi