MS Kapu Kopšana un Labiekārtošana

Kapu uzkopšanas pakalpojumi

Mālu 28, Rīga

Svecīšu Vakari Lielākajās Latvijas Pilsētās 2020.Gadā

Svecīšu vakari tradicionāli ir mirušo piemiņas dienas, kurās sakopj kapus, novāc lapas, uzsedz egļu zarus un iededz svecītes aizgājušo tuvinieku piemiņai.

Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu svin kā Visu dvēseļu dienu nākamajā dienā pēc Visu svēto dienas – 2. Novembrī

Luterāņu baznīcā Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena tiek atzīmēta kopš 1816. gada Baznīcas gada pēdējā svētdienā – svētdienā pirms pirmās Adventes. 

Latviskajā dzīves ziņā tas ir laiks 9 dienas pirms Miķeļiem un 9 dienas pēc Mārtiņiem - veļu laiks, kad pieminām savus mīļos, arī cīņās kritušos, iededzam sveču liesmiņas senču dvēselēm.

Katrā Latvijas pilsētu pašvaldībā, iespējams ir noteikts savu svecīšu vakara datums, tas mainās ik gadu, bet tradicionāli notiek no oktobra beigām līdz novembra beigām. 

Šeit ir apkopotas saites un norādes par lielāko Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību kapsētās rīkoto Svecīšu vakaru norises laikiem - 

RĪGĀ

Rīgas pilsētas kapsetās Mirušo piemiņas diena notiks 22. Novembrī https://mvd.riga.lv/rigas-pilsetas-kapsetas-miruso-pieminas-diena-svecisu-vakars-2020-gada-notiks-22-novembri/

OGRĒ

Svecīšu vakars Ogres pilsetas kapos 7.novembrī - citos pašvaldības kapos skatieties šeit http://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/notikumu_kalendars/

JELGAVĀ

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasakumi/1288_svecisu-vakars-jelgavas-novada-kapsetas/

JŪRMALĀ

Svecīšu vakars 2020.gada 22. Novembrī

VENTSPILĪ

Svecīšu vakars vienmēr tiek rīkots svētdienā pirms pirmās Adventes - 2020.gadā tas ir 22. Novembrī

LIEPĀJĀ

Svecīšu vakars, mirušo piemiņas diena notiks 2020. gada 22. Novembrī.

SALDŪ

2020.gada 8.novembrī, bet dažos kapos aatšķiras norises laiki, lūdzu skatieties šeit - https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/svecisu-vakari-saldus-novada-kapsetas-3/

KULDĪGĀ

Svecīšu vakars Kuldīgas kapsētās notiks 2020.gada 22. Novembrī

TALSOS

2020. gada 24. Novembrī, taču dažas kapsētās 2020.gada 3.novembrī - sīkāku informāciju skattieties šeit - https://talsunovads.lv/zinas/novada/svecisu-vakari/

LĪVĀNOS

2020. gada 8. Novembrī

JĒKABPILS

Dažās Jēkabpils kapsētās Svecīšu vakars notiks 2020.gada 31.oktobrī - informāciju skatiet šeit - http://jekabpilsnovads.lv/?p=28791

SKAISTKALNĒ

Svecīšu vakars 2020.gada 31. Oktobrī 

RĒZEKNES NOVADĀ

2020.gadā ir ļoti atšķirīgi Svecīšu vakara norises laiki - informāciju varat iegūt šeit - http://rezeknesnovads.lv/svecisu-vakari-rezeknes-novada-kapsetas-2020/

Dažkārt pašvaldības nav publiskojušas informāciju par savā pārziņā esošo kapsētu rīkotajiem Svecīšu vakara norises laikiem, lūdzam iedzīvotājus uzdot jautājumus MemorialServices dienestam - mēs pacentīsimies Jums atbildēt visīsākajā laikā. 

Tāpat, novadu un pilsētu pašvaldības lūdz cilvēkus parūpēties par savu tuvinieku kapu apkopšanu, nogrābt lapas un citādi parūpēties, lai kapavietas tiktu sakoptas. 

MemorialServices piedāvā sakopt Jūsu tuvinieku kapavietas Jūsu prombūtnes laikā, kā ar veikt citus nepieciešamos labieārtošanas darbus.

Pieteikuma forma

Pieteikuma forma

Aizpildiet pakalpojuma pieteikuma formu vai sazinieties ar mums - kapu uzkopšanai un labiekārtošanai. 

+371 22 055 885 +371 23 99 39 77


Posted in Jaunumi on okt 27, 2020