Svecīšu vakari - mirušo piemiņas dienas 2021

Mirušo piemiņas dienas Latvijā tradicionāli atzīmē kā Svecīšu vakarus, kuriem tuvojoties sakopj kapus, novāc lapas, uzsedz egļu zarus un iededz svecītes aizgājušo tuvinieku piemiņai. 


Sveces - Svecīšu vakari Latvija 2021

MemorialServices platformā no jebkuras vietas pasaulē iespējams gan atrast konkrēto apbedījumu vai apbedīto personu pateicoties cemety.lv, kā arī pasūtīt kapu uzkopšanu, rekonstrukciju vai restaurāciju un labiekārtošanu attālināti.

Pieteikt pakalpojumu

Pieteikuma forma

+(371) 22 055 885 +(371) 23 99 39 77


Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu svin kā Visu dvēseļu dienu nākamajā dienā pēc Visu svēto dienas – 2.novembrī

Luterāņu baznīcā Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena tiek atzīmēta kopš 1816. gada Baznīcas gada pēdējā svētdienā – svētdienā pirms pirmās Adventes. Latviskajā dzīves ziņā tas ir laiks 9 dienas pirms Miķeļiem un 9 dienas pēc Mārtiņiem - veļu laiks, kad pieminām savus mīļos, arī cīņās kritušos, iededzam sveču liesmiņas senču dvēselēm.

Katrā Latvijas pašvaldībā, iespējams, ir noteikts savu Svecīšu vakara datums, tas var mainīties ik gadu, bet tradicionāli notiek laikā no septembra beigām līdz novembra beigām. 

Informācija portālā tiek atjaunota un papildināta katru nedēļu - MemorialServices kapsētās visā Latvijā 

Novadu un pilsētu pašvaldības aicina cilvēkus parūpēties par savu tuvinieku kapu apkopšanu, nogrābt lapas, lai kapavietas tiktu sakoptas. Pašvaldību noteikumi nosaka, ka kapavietas uzturētājam ir pienākums pienācīgi rūpēties un uzturēt kārtībā tuvinieku kapavietas, atbilstoši kapsētu uzturēšanas noteikumiem. Ar MK Noteikumiem varat iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/273734-rigas-pilsetas-pasvaldibas-kapsetu-darbibas-un-uzturesanas-saistosie-noteikumi

Ja tuvinieki ilgu laiku neveic kapavietas uzkopšanu un uzturēšanu, kapavietu var aktēt. Reizi gadā kapsētas pārziņi veic kapavietu apsekošanu un sastāda aktus par nesakoptajām vietām. 

Saskaņā ar noteikumiem, kapavietu uzturētjiem ir pienākums sakopt kapavietu 3 mēnešu laikā pēc akta sastādīšanas.

Kapavieta pēc uzkopšanas, Markusa kapi, Rīgā 2021.gada septembris

Kapavieta pēc uzkopšanas, Markusa kapi, Rīgā 2021.gada septembris

Kapavieta pirms uzkopšanas, Markusa kapi Rīgā 2021.gada septembris

Kapavieta pirms uzkopšanas, Markusa kapi Rīgā 2021.gada septembris.


MemorialServices piedāvā sakopt Jūsu tuvinieku kapavietas, kā ar veikt citus nepieciešamos labiekārtošanas darbus. Pirms darbu uzsākšanas un pēc paveiktā darba tiek nosūtīta fotoatskaite, kā arī ir iespējams noslēgt līgumu par pastāvīgu kapavietas uzkopšanu un uzturēšanu. 

Pieteikt pakalpojumu

Pieteikuma forma

+(371) 22 055 885 +(371) 23 99 39 77


Posted in Jaunumi on 23 septembris 2021

ANGEL - Repatriācija
Maskavas iela 108, LV-1003
Repatriācijas pakalpojumi
Rīgas centra ziedu bāze
DUNTES IELA 7, D KORPUSS, UNIT 3, RĪGA, LV-1013 (URBAN STOCK TERRITORIJA)
Bēru vainagi, Sēru floristika
ADELĪNA banketzāle
Praulienas iela 9
Bēru mielasti, atvadu mielasti