Kā rīkoties, saskaroties ar tuvinieka zaudējumu?

1

Nāves fakta konstatācija mājās - vecums vai ilgstoša slimība.

Jāizsauc, jāsazinās ar ģimenes ārstu vai neatliekamo medicīnisko palīdzību NMP 113 - jebkurā gadījumā nepieciešams medicīniskais slēdziens - izziņa par nāves fakta konstatēšanu.

Jāņem vērā, ka NMP nenogādā mirušo morgā - to dara apbedīšanas dienesti. Var izsaukt jebkuru apbedīšanas dienestu, kas veiks šo pakalpojumu.

Ja nāve notikusi ārzemēs, vai arī mirušais ir jānogādā uz ārzemēm, jāgriežās starptautiskajā repatriācijas dienestā, kas palīdzēs šajā jautājumā.

2

Nelaimes gadījums, vardarbība vai pašnāvība, nāve sabiedriskā vietā

Jāizsauc policija un NMP 113, policija ar lēmumu noteiks vai jāveic tiesu medicīnas ekspertīze, NMP izsniegs izziņu par nāves fakta konstatēšanu. NMP nenogādā mirušo morgā, policija izsauc apbedīšanas dienestu, kas nogādā valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgā. Šis ir valsts apmaksāts pakalpojums.

Neparakstīt nepārdomātu pilnu apbedīšanas pakalpojuma līgumu ar dienestu, ko izsauc policija. Ikvienam ir tiesības apsvērt apbedīšanas organizēšanu un sakārtot visus jautājumus pārdomāti, nevis steigā.

3

Transportēšana

Jānogādā mirušais morgā - to var veikt, izsaucot jebkuru apbedīšanas dienestu.

Izsaucot transportu uz morgu nakts laikā, nav steigā jāparaksta visu bēru pakalpojumu Līgums, to var izdarīt arī nākamajā dienā, ar jebkuru citu bēru organizēšanas uzņēmumu.

4

Miršanas apliecība, sociālais valsts pabalsts bērēm

Miršanas apliecību dzimtsarakstu nodaļā var saņemt tikai, ja ir ārsta slēdziens par nāves fakta konstatēšanu, Sociālo valsts vai pašvaldības pabalstu bēru gadījumā var saņemt tikai ja ir miršanas apliecība. Kapavietas noformēšanai un mantojuma lietu kārtošanai tāpat nepieciešama miršanas apliecība.

5

Bēru organizēšana

Apbedīšanas vietas un formāta izvēle - kremācija vai tradicionālā apbedīšana. Apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja izvēle. Kapavietas izvēle, garīdznieka, muzikālā pavadījuma, sēru floristikas, bēru viesu transporta, atvadu zāles, bēru mielasta vietas izvēle.

6

Darbības pēc bērēm

Mantojuma lietu kārtošana, Kapavietas labiekārtošana un kopšana, kapu pieminekļa un citu aksesuāru kapiem, izvēle.

Diennakts tālrunis uzziņām
+(371) 22 055 885