Kapsētas

Kapi un kapsētas visā Latvijā, municipālās un privātās kapsētas, kapsētu darba laiki un atrašanās kartē, kolumbāriji Latvijā

Atrastie uzņēmumi: 320

 
Smiltāju kapi
Teritorija: Ogre.
Kapsētas, Kapsētas Latvijā, Kapsētas, Kapsētas kartē, Vieta kapsētā.
Rīgas Lielie kapi
Teritorija: Rīga.
Kapsētas, Kapsētas Rīgā, Kapsētu saraksts, Kapsētu uzkopšana.
Piņķu kapi
Teritorija:
Kapsētas, Kapsētu pārvaldes, Kapsētu saraksts, Kapsētas, Kapsētas kartē, Vieta kapsētā.
Ambeļu sv.Jura Romas katoļu draudzes kapi
Teritorija: Ambeļu pagasts.
Kapu svētki 2017.gadā Ambeļu kapos Daugavpils novda: 06.07.2017 plkst. 12:00 - Ambeļu kapsētā.
Alsungas katoļu baznīcas sv. Miķeļa baznīcas dārzs
Teritorija: Alsunga.
Baznīcas, Kapsētas, Katoļu baznīca.
Ezergaļu kapi
Teritorija: Alsungas novads.
Kapsētas, Kapsētu saraksts.
Skrūskopa kapi
Teritorija: Aizputes pagasts.
Kapsētas.
Sīmaņkalnu kapi
Teritorija: Aizputes pagasts.
Kapsētas.
Aizkraukles vecā kapsēta
Teritorija: Aizkraukle.
Kapsētas, Kapsētas Latvijā, Kapsētas, Kapsētas kartē.
Krūmēnu kapi
Teritorija: Aiviekstes pagasts.
Kapsētas, Kapsētas Latvijā.
Annužu kapsēta
Teritorija: Abavas pagasts.
Kapsētas, Kapsētas Latvijā.
Pokrova kapi
Teritorija: Rīga.
Kapsētas, Kapsētas Rīgā, Maksas kapsētas, Maksa kapsētā.
Rīgas privātkapi
Teritorija: Rīga.
Kapsētas Rīgā, Kapsētu darbalaiki un atrašanās kartē, Municipālās un privātās kapsētas Latvijā.
Brāļu kapi
Teritorija: Rīga.
Kapsētu darbalaiki un atrašanās kartē, Municipālās un privātās kapsētas Latvijā.
Aizkraukles Vecie kapi
Teritorija: Aizkraukles novads.
Kapsētu darbalaiki un atrašanās kartē, Municipālās un privātās kapsētas Latvijā.
Ludza, Grieķu-Katoļu kapi
Teritorija: Ludza.
Kapsētas, Kapsētas Latvijā.
Popes pagasts, Popes vecie kapi
Teritorija: Pope.
Kapsētas, Kapsētas Latvijā, Kapsētu saraksts, Kapsētas kartē, Vieta kapsētā.
Popes pagasts, Pope, Vecie Baronu kapi
Teritorija: Pope.
Kapsētas, Kapsētas Latvijā, Kapsētas, Kapsētas kartē, Vieta kapsētā.
Virgas pagasts, Paplakas kapi
Teritorija: Virgas pagasts.
Kapsētas, Kapsētas, Kapsētas kartē, Vieta kapsētā.
Virgas pagasts, Virgas kapi
Teritorija: Virgas pagasts.
Kapsētas, Kapsētas Latvijā, Kapsētas kartē.